Jølstravassdraget

I Jølstravassdraget i Sunnfjord har fisk og vannkraft stort sett levd i fred og ro sammen siden Stakaldefossen kraftverk åpnet i 1954.

Kraftverk i vassdraget