Hommelfoss kraftverk

Et stort industrieventyr var under planlegging i Matre da arbeidet med Hommelfoss kraftstasjonen tok til under første verdenskrig.

  • Bygget i 1944
  • Årlig produksjon: 12 GWh
  • Strøm til ca. 750 husholdninger

Ny stasjon avløste den gamle

I 1917 begynte selskapet Matrefaldene, med tyske interesser i ryggen, arbeidet med å bygge en kraftstasjon i Hommelfoss. Den tyske industrigiganten Badiche Anilin und Sodafabrik stod bak selskapet Matrefaldene. Tyskerne hadde samme planer for Matre som Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktielselskab hadde for Rjukan. De ville produsere salpeter av nitrogen. Et industrieventyr i Matre var under planlegging. Planene kom aldri lenger enn til skrivebordet.

Matrefaldene fullførte ikke arbeidet med ny kraftstasjon. Først da tyskerne under den andre verdenskrigen oppdaget den halvferdige stasjonen ble Hommelfoss ferdigstilt.

I 1953 brukte vi Hommelfoss kraftverk til anleggsdriften i forbindelse med utbyggingen av Matre kraftverk. I 1986 ble den gamle stasjonen avløst av nye Hommelfoss kraftverk.

Hommelfoss utnytter fallet på 186,5 meter fra Hommelvatnet.

KraftverkHommelfoss
KommuneMasfjorden
Nedslagsfelt10 km2
Tilsig36,77 mill m3
Fallhøyde186,5 m
Ytelse3 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon12 GWh
Ferdig utbygd1944/1985

Hommelfoss kraftverk

Gå tilbake til Matre- og nabovassdragene