Matre Haugsdal kraftverk

Matre Haugsdal kraftverk ble åpnet september 2016. Det erstattet et eldre kraftverk og fikk mer energi ut av vannet.

  • Bygget i 2016
  • Årlig produksjon: 637 GWh
  • Strøm til ca. 40 000 husholdninger

Mer energi fra det samme vannet

Arbeidet med Matre Haugsdal kraftverk startet våren 2013. Vi har bygget en helt ny kraftstasjon inne i fjellet med ny driftstunnel opp til Godbotsvatnet, som er inntaksmagasinet.

Kraftverket erstatter et eldre kraftverk, men utnytter de samme vannmengdene på en mer effektiv måte. Det gir både mer energi og større effekt, slik at kraftverket er i stand til å produsere mer strøm i perioder der behovet er størst.

Matre Haugsdal kraftverk har to Francis turbiner på 90 megawatt hver, nær en dobling av ytelsen til det gamle kraftverket fra 1950-tallet.

I den gamle maskinsalen på Matre var det egentlig to kraftverk, der ett utnyttet vannressursene i Haugsdalsvassdraget og det andre i Matrevassdraget. Nå produserer Matre kraftverk bare på vannet som kommer ned Matrevassdraget, mens det nyere kraftverket lenger inne i fjellet bruker vannet fra Haugsdalsvassdraget.

KraftverkMatre Haugsdal
KommuneMasfjorden
Nedslagsfelt112 km2
Tilsig432 mill. m3
Driftstunnel, lengde3050 m
Driftstunnel, tverrsnitt40 m2
Fallhøyde525 m
Ytelse180 MW
Turbin2 francis
Midlere årsproduksjon637 GWh
Ferdig utbygd2016

Matre Haugsdal kraftverk

Gå tilbake til Matre- og nabovassdragene