Matre kraftverk

Matre kraftverk stod ferdig i 1963 og har størst produksjon av de to kraftverkene inne i fjellet på Matre.

  • Bygget i 1963
  • Årlig produksjon: 793 GWh
  • Strøm til ca. 50 000 husholdninger

Stor kraftbygd

Matre er en av de største kraftbygdene i Norge. Vi har produsert vannkraft på Matre siden 1950-tallet.

I den gamle maskinsalen på Matre, var det egentlig to kraftverk, der et utnyttet vannressursene i Haugsdalsvassdraget og det andre i Matrevassdraget. Nå produserer Matre kraftverk bare på vannet som kommer ned Matrevassdraget. Vannet fra Haugsdalsvassdraget utnytter vi nå i det nyere kraftverket lenger inne i fjellet.

Utbyggingen av Matre-og nabovassdragene startet først med regulering av Haugsdalsvassdraget i 1952. Senere fulgte utbygging av Matrevassdraget og Førdevassdraget.

I tillegg omfatter utbyggingen overføringer av fem mindre vassdrag, som alle hadde naturlig avløp til Sognefjorden. I over 30 år var det anleggsaktivitet i bygdesamfunnet Matre, som gjennomgikk store omveltninger. Matre har utviklet seg til å bli et livskraftig samfunn med mange arbeidsplasser. Uten kraftutbyggingen ville Matre i dag sannsynligvis vært nærmest fraflyttet.

Matre- og nabovassdragene ligger i et stort og vilt fjellområde. Med 18 regulerte vann, store fallhøyder og nedbørsmengder på 3000-4000 millimeter i året, er området som skapt for kraftproduksjon.

KraftverkMatre
KommuneMasfjorden
Nedslagsfelt212 km2
Tilsig707 mill m3
Driftstunnel, lengde12,3 km
Driftstunnel, tverrsnitt22-45 m2
Fallhøyde464 m
Ytelse150 MW
Turbin2 francis
Midlere årsproduksjon793 GWh
Ferdig utbygd1963/1998

Gå tilbake til Matre- og nabovassdragene