Vemundsbotn kraftverk

Vemundsbotn kraftverk er en typisk «trinn 2»-utbygging der en benytter reguleringsmagasin som allerede er i bruk.

  • Bygget i 1976
  • Årlig produksjon: 176 GWh
  • Strøm til ca. 11 000 husholdninger

Høyeste dam i Matre-utbyggingen

Haugsdalsvassdraget ble tidlig på 1950-tallet regulert gjennom utbyggingen av Matre kraftverk.

Vemundsbotn utnytter fallet fra Storevatnet og ned til Gobotnsvatnet som igjen er et av inntaksmagasinene til Matre kraftverk. Etterhvert ble det også bygget en tunnel til Svartevatnet som ligger litt høyere i vassdraget for å kunne utnytte fallet herifra fullt ut. Vemundsbotn kraftverk utnytter derfor to fallhøyder.

Haugsdalen er godt regulert, og fem av de seks magasinene i vassdraget ligger i nedslagsfeltet til Vemundsbotn kraftverk.

Dammen i Svartevatnet ble påbygd med seks meter i 1981 for å øke magasinvolumet ytterligere. Steinfyllingsdammen har betongplate på vannsiden og er nå vel 50 meter høy. Det er den høyeste dammen knyttet til Matre-utbyggingen.

KraftverkVemundsbotn
KommuneMasfjorden
Nedslagsfelt78 km2
Tilsig289,2 mill m3
Driftstunnel, lengde7,2 km
Driftstunnel, tverrsnitt12 m2
Fallhøyde163/234 m
Ytelse 45 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon176 GWh
Ferdig utbygd1976

Vemundsbotn kraftverk

Gå tilbake til Matre- og nabovassdragene