Vestrebotn kraftverk

Utbyggingen av Vestrebotn kraftverk krevde ikke nye reguleringer eller store inngrep i naturen.

  • Bygget i 1999
  • Årlig produksjon: 13 GWh
  • Strøm til ca. 800 husholdninger

God tilpasning til naturen

Kraftverket utnytter fallet på 88 meter mellom de allerede regulerte vannene Fridalsvatnet og Krokavatnet. Hele tilløpsrøret er gravd ned, og terrenget er ført tilbake til det opprinnelige.

Den arkitektoniske utformingen og valget av byggematerialer gjør at stasjonsbygningen glir naturlig inn i landskapet.

I 1999 var Vestrebotn kraftverk det eneste vannkraftverket som ble åpnet her til lands.

KraftverkVestrebotn
KommuneHøyanger
Nedslagsfelt20,6 km2
Tilsig92,7 mill m3
Driftstunnel, lengde2,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt6,4 m2
Fallhøyde87 m
Ytelse2,8 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon13 GWh
Ferdig utbygd1999

Vestrebotn kraftverk

Gå tilbake til Matre- og nabovassdragene