Prisendring på fjernvarme

Vi har justert prisene for fjernvarme. Nye priser gjelder fra 18. september 2022.

To beboere i en leilighet maler taket

Prisendring på fjernvarme for kunder i private boliger, borettslag og sameier


Ny pris gjelder fra 18. september


Prisen på fjernvarme skulle vært endret 1. september 2022. Prisendringen ble som vanlig kommunisert på websidene våre i forkant. Dette skjedde dessverre ikke med en måneds varsel iht. leveringsbetingelsene våre. Det beklager vi.

Den nye prisen vil derfor ikke være gjeldende fra 1. september, men f.o.m. 18. september. Dette vil komme frem på neste faktura.

I tillegg til dette kommer vi til å gjennomgå våre rutiner for informasjon til fjernvarmekunder. Vi kan alltid bli bedre på å informere, og vi håper at vi kan møte kundenes behov på en bedre måte i fremtiden.

Energipris følger støtteordningen for strøm


Maks energipris justeres hvert år 1. september. Den største endringen i år er at energiprisen på fjernvarme nå er lik støtteordningen for strøm. Slik dagens foreslåtte støtteordning er, skal du kun betale 10 % av energiprisen over 70 øre/kWh eks. mva.

Energiloven regulerer prisen på fjernvarme og sikrer at kundene ikke skal betale mer enn strøm. Den ekstreme variasjonen i strømpris de siste årene gjør at vi har valgt en mer variabel makspris, på lik linje som andre fjernvarmeleverandører i Norge.

Dette gjør vi for å ta høyde for ekstreme svingninger i energimarkedet fra år til år, og på denne måten sikre en langsiktig og forsvarlig drift av fjernvarmenettet i Bergen, Os, Øygarden og Førde.

Overføring fjernvarme er justert i henhold til endringer i nettleien.

Pris for kunder i private boliger:


Energiprisen for fjernvarme følger månedlig markedspris for strøm i ditt område. (Som tidligere).


• Fjernvarmekunder får 3% rabatt på markedspris for strøm (Denne rabatten er ny)


• Overføring fjernvarme er 45,70 øre/kWh inkl. mva. (Justert etter gjeldende nettleie for strøm)

Alle priser er inkl. mva. dersom annet ikke er spesifisert.

Priselementene blir regulert i samsvar med offentlige reguleringer, endringer av avgifter og nettleie for området.

Pris for kunder i sameier og borettslag:

Energiprisen for fjernvarme følger månedlig markedspris for strøm i ditt område. (Som tidligere)


• Fjernvarmekunder får 3% rabatt på markedspris for strøm (Denne rabatten er ny)


• Overføring fjernvarme er 36,56 øre/kWh eks. mva. (Justert etter gjeldende nettleie for strøm)


• Årlig fastbeløp på 3700 kr


Alle priser er ekskl. mva.

Priselementene blir regulert i samsvar med offentlige reguleringer, endringer av avgifter og nettleie for området.

Familie utenfor borettslag

Fordeler ved fjernvarme

Det er en rekke fordeler ved fjernvarme. Her er noen av dem:


• Energiprisen for fjernvarme vil til enhver tid ligge 3% under markedsprisen for strøm. Det vil si at fjernvarme alltid vil være rimeligere enn strøm.

• Det er ingen effektkostnad for private fjernvarmekunder, som på nettleien for strøm. Det vil si at du ikke betaler ekstra for høyt effektbruk, altså når du bruker mye energi samtidig.

• Fjernvarmeprisen beregnes etter en gjennomsnittspris for måneden, i motsetning til strøm som har timesbasert prising. Strømmen er som oftest dyrest i perioder når alle bruker mye strøm, som på morgenen og på ettermiddagen. Med fjernvarme har du lik pris – hele døgnet.

• Du trenger ikke varmtvannsbereder, og har ubegrenset tilgang til varmt vann i dusj og spring.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål om prisendringen