Eviny solutions

Vi skal være best på bærekraft

Vi i Eviny Solutions ønsker å være best på bærekraft. Vi jobber mot ulike bærekraftsmål og tar tiltak for å selv være bærekraftige

Er bærekraft like viktig for deg som det er for oss?

Flere og flere har bærekraft som ett av sine kriterier for hvem de handler med. Er bærekraft viktig for deg kan du trygt samarbeide med oss. Vi kan tilby:

 • Klimaregnskap for ditt prosjekt
 • Klimaregnskap for det arbeidet vi utfører i prosjekter
 • Utslippsfrie anleggsplasser

Når vi sier at vi skal være best i bransjen på bærekraft, så mener vi det.

Våre bærekraftsmål

1. Sosiale forhold

 • Trygge arbeidsplasser
 • Engasjerte medarbeidere
 • Samfunnsansvarlige anskaffelser

2. Økonomiske forhold

 • Sunn forretningsdrift
 • Effektiv arbeidshverdag
 • Forretningsområder med positiv innvirkning på miljøet

3. Miljøforhold

 • Avfallshåndtering og gjenbruk
 • Fremme klimavennlige løsninger
 • Miljøvennlige transportmidler og utstyr
Ta kontakt med oss

Vi tar bærekraftige valg

 • Ved å kjøre elektriske biler kutter vi 64% av utslippene fra bilparken vår
 • Ved å bruke linjer produsert i Norge har vi 75% mindre utslipp enn verdensgjennomsnittet, og sparer 12 kg CO2 per kilo aluminium
 • Vi sorterer avfall og gjenbruker materialer og verktøy der det er mulig

Vil du velge lavere karbon?

Du kan alltid velge lavkarbonalternativer i prosjekter med oss.

 • Betong
 • Aluminium
 • Stål

Kontakt oss

Prosjekt- og forretningsutvikler

Thomas Steine

+47 41 85 00 86 (Åpner telefonklient)