Hvorfor søke jobb i Eviny

Vil du bli med på å skape energiløsningene vi skal leve av i fremtiden?

Et verdivalg

Hos oss er du en del av laget som bidrar til nye løsninger i overgangen til fornybarsamfunnet. Hos oss er du en del av et team som jobber mot en mer miljøvennlig fremtid og flere arbeidsplasser, hver dag. Samtidig utvikler du dine egne ferdigheter i et stort konsern med mange mennesker og muligheter.

Foto: Nils Ole Refvik

Arbeidsmiljø

Vi i Eviny ønsker å tiltrekke oss de mest engasjerte menneskene, og deg som har driv, er nysgjerrig, har vilje til å finne nye løsninger og har lyst å stå på innenfor ditt eget fagfelt og yte ekstra. Hos oss får du jobbe med andre som brenner for det samme som deg, og sammen utgjør vi et lag som skal sikre kritisk infrastruktur, energiomstilling og grønn industrivekst. Vi har også sosiale arrangement der vi har det kjekt sammen, knytter kontakter og feirer våre milepæler.

Les mer om verdiene til Eviny

Vekst, kompetanseutvikling og et internt arbeidsmarked

Hos oss vil du få mulighet for vekst og utvikling. Her kan du videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter. Vi har et internt arbeidsmarked med mulighet for å søke spennende jobber internt, og vi ønsker mobilitet mellom fagområder og selskaper.

Hjemmekontor-ordning

Vi ønsker at våre ansatte skal ha god balanse mellom jobb og fritid. Noen ganger er det behov for å tilpasse arbeidsdagen for at 'kabalen' skal gå opp. Dette ivaretar vi gjennom god dialog mellom deg som ansatt og din leder. Derfor tilbyr vi hjemmekontor-ordning for stillinger hvor dette er praktisk mulig.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ja, vi tilbyr klubber for deg under 35, men du blir aldri for ung for å ikke tenke på pensjon. Hos oss får du svært god pensjonsordning med høye sparesatser (7+18 %), maksimal uførepensjon og etterlattedekninger (ektefelle-/samboer- og barnepensjon). I tillegg har vi gode forsikringsdekninger. Eviny AS legger til rette for tariffavtaler i alle selskap, slik at ansatte omfattes av tariffavtale med tilhørende AFP.

U35

Hvis du er under 35 år kan du bli med i vår klubb U35. Der får du en unik mulighet til å knytte bånd, utvikle deg profesjonelt og skape minner med andre kolleger. U35 har som målsetting å faglig og sosialt engasjere medlemmer under 35 år, og hensikten er at man sammen skaper gode relasjoner og kan utveksle erfaringer på tvers i selskapet.

Velferdsklubber

Selv om du er over 35 år har vi mange andre sosiale tiltak som kan passe for deg. I Eviny-konsernet har vi et omfattende velferdstilbud til alle ansatte. Eviny har ansatte over hele Vestlandet, og det er ulike lokallag med ulike tilbud i hele område. Vi har eget bedriftsidrettslag som tilbyr en aktiv fritid (yoga, golf, fotball, klatring mm.). Du kan også bli med i MC-klubben eller friluftsgruppen – for å nevne noe.

I hyggelige sosiale sammenhenger får du en gylden mulighet til å treffe andre kolleger!