Reduserte CO2-utslippet fra betong med 60 prosent

Innovative miljøløsninger reduserte karbonavtrykket fra betong med 60 prosent ved rehabiliteringen av dam Fiskevatnet i fjor. Eviny vant hedersprisen Damkrona for dette prosjektet, der miljøhensyn var et av kriteriene.

Fiskevatnet er inntak til Frøland kraftverk i Samnanger. Dam Fiskevatnet fra 1912 er en betongdam, med naturstein på nedstrøms side. Nye utregninger av flommer viser en økning på nærmere 50 prosent i løpet av 15 år, i hovedsak på grunn av økt nedbørsintensitet.

– Vi oppgraderte dammen i 2021 for å gjøre den enda mer stabil mot større flommer. For å stabilisere dammen valgte vi en løsning med uarmert betong på nedstrøms side, med naturstein på den synlige nedsiden. Dette var en løsning som både videreførte dammen sitt flotte estetiske uttrykk, og som vi kunne gjennomføre uten større restriksjoner på driften av kraftverket i byggeperioden, sier prosjektleder Erlend Tveiterås.

Oversiktsbilde over dam Fiskevatnet i Samnanger
Eviny vant en pris for arbeidet med dam Fiskevatnet i SamnangerFoto: Eviny

Innovativt ingeniørarbeid

Damkrona-prisen deles ut årlig av Den norske damkomiteen for landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Ved tildeling av prisen til Eviny sa damkomiteen følgende:

  • Dammen har tilsnitt av å være en innovativ ingeniørmessig løsning
  • Byggemetoden har gitt miljømessige fordeler med redusert karbonavtrykk
  • Byggemetoden har langt på vei ivaretatt det originale visuelle uttrykket

Kuttet utslippet med 300 tonn

Betong og armeringsjern står ofte for de største utslippene av klimagasser ved rehabilitering av dammer.

– I dette prosjektet har vi testet nye løsninger som gir en vesentlig reduksjon i bruken av betong, og vi har ikke brukt armering, sier Tveiterås.

Redusert bruk av betong kuttet utslippet av CO2 med om lag 200 tonn. Bruk av lavkarbon betong gav en ytterligere gevinst på 100 tonn reduksjon i utslipp. Dette er det første store prosjektet der Eviny bruker lavkarbon betong.

– Samlet kuttet vi karbonutslippet med rundt 300 tonn, som er en reduksjon på 60 prosent i forhold til bransjestandard og opprinnelig beregnet mengde betong i prosjektet, sier Therese Kronstad, som jobber med bærekraft i Eviny Fornybar.

Bærekraftsvurderinger inn i prosjektfasene

Det siste året har selskapet særlig fokusert på bærekraftige anleggsprosjekt. Det skal nå gjøres vurderinger av bærekraft ved alle beslutningspunkt i prosjektene.

– Vi vil også arbeide spesifikt med bærekraft i ett av rehabiliteringsprosjektene for å øke kunnskapen om bærekraftige alternativ. Der skal vi også teste en metode som gir underlag og beslutningsstøtte for å kunne gjennomføre kostnadsdrivende bærekraftstiltak, sier Kronstad.