Hopp til innhold

Ren energi til alle

Eviny sin viktigste ressurs er den rene, fleksible og fornybare vannkraften. Bærekraftsmålet «Ren energi for alle» er derfor et av målene vi kan bidra mest til.

I overgangen til nullutslippssamfunnet vil den fornybare vannkraften spille en nøkkelrolle. Fleksibiliteten i vannkraften er viktig for å legge til rette for uregulert fornybar kraftproduksjon. Eviny jobber for å sikre at vannkraften og strømnettet forblir relevant og konkurransedyktig i kombinasjon med andre teknologier.

STATUS:

  • Vannkraftproduksjon med årsmiddel på 7,6 TWh
  • Jølstra kraftverk ferdigstilt i 2021, 252 GWh produksjon årlig
  • Et av nettselskapene med lavest nettleie
  • Eviny utforsker muligheter innen havvind sammen med Shell og Lyse

AMBISJON:

  • Økt vannkraftproduksjon gjennom opprustning og utvidelse av eksisterende anlegg
  • 10 TWh fornybar energiproduksjon innen 2030
  • Utforske muligheter for vekst innen andre energikilder
  • Optimalisere strømnettet for å sørge for en effektiv utnyttelse

Last ned og les årsrapporten for 2021 (PDF) (åpnes i nytt vindu) for å fordype deg enda mer i det vi gjør for å nå bærekraftsmålene.

Økt produksjon av fornybar energi

Kraftforbruket i Norge vil øke betraktelig fremover, med en forventet vekst på 36 TWh frem mot 2040, ifølge NVEs basisscenario. En av de viktigste oppgavene fremover blir å sikre og videreutvikle vår eksisterende kraftproduksjon.

Eviny har et mål om 10 TWh fornybar energi innen 2030. På kort sikt skal vi fokusere på lønnsomme opprustnings- og utvidelsesprosjekter. Samtidig åpner havvind opp nye muligheter for økt fornybar energiproduksjon.

Les saken