Ren energi til alle

Eviny sin viktigste ressurs er den rene, fleksible og fornybare vannkraften. Bærekraftsmålet «Ren energi for alle» er derfor et av målene vi kan bidra mest til.

I overgangen til nullutslippssamfunnet vil den fornybare vannkraften spille en nøkkelrolle. Fleksibiliteten i vannkraften er viktig for å legge til rette for uregulert fornybar kraftproduksjon. Eviny jobber for å sikre at vannkraften og strømnettet forblir relevant og konkurransedyktig i kombinasjon med andre teknologier.

STATUS:

  • Vannkraftproduksjon med årsmiddel på 7,6 TWh
  • Jølstra kraftverk ferdigstilt i 2021, 252 GWh produksjon årlig
  • Et av nettselskapene med lavest nettleie
  • Eviny utforsker muligheter innen havvind sammen med Shell og Lyse

AMBISJON:

  • Økt vannkraftproduksjon gjennom opprustning og utvidelse av eksisterende anlegg
  • 10 TWh fornybar energiproduksjon innen 2030
  • Utforske muligheter for vekst innen andre energikilder
  • Optimalisere strømnettet for å sørge for en effektiv utnyttelse

Last ned og les årsrapporten for 2021 (PDF) (åpnes i nytt vindu) for å fordype deg enda mer i det vi gjør for å nå bærekraftsmålene.

Økt produksjon av fornybar energi

Kraftforbruket i Norge vil øke betraktelig fremover, med en forventet vekst på 36 TWh frem mot 2040, ifølge NVEs basisscenario. En av de viktigste oppgavene fremover blir å sikre og videreutvikle vår eksisterende kraftproduksjon.

Eviny har et mål om 10 TWh fornybar energi innen 2030. På kort sikt skal vi fokusere på lønnsomme opprustnings- og utvidelsesprosjekter. Samtidig åpner havvind opp nye muligheter for økt fornybar energiproduksjon.

Les saken