Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Eviny tror på kraften i å forene ulik kompetanse for å sette fart på omstillingen. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

STATUS:

  • Pådriver for og deltaker i en rekke partnerskap, selskap, konsortium og nasjonale og internasjonale initiativ *
  • Eviny Ventures har investert mer enn 90 MNOK siden oppstarten i 2017 og har fått ny investeringsramme på nesten en halv milliard kroner

AMBISJON:

  • Eviny Ventures har en ambisjon om å investere nærmere en halv milliard kroner i oppstart- og vekstselskaper de kommende årene
  • Partner som skal muliggjøre kunders overgang til bærekraftige løsninger

*Eksempelvis ClimateNeutralNow, Klimapartner Vestland, Norsk Klimastiftelse, 50 Climate Leaders, EurolectricPowering People, Bergen Næringsråd og SustainabilityHub Norway.

Last ned og les årsrapporten for 2021 (PDF) (åpnes i nytt vindu) for å fordype deg enda mer i det vi gjør for å nå bærekraftsmålene.