Hopp til innhold

Stoppe klimaendringene

Eviny skal ta ansvar for utviklingen mot nullutslippssamfunnet. Vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid med en fleksibel og fornybar vannkraft, en kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur, samt våre satsinger innen elektrifisering i tillegg til å aktivt arbeide for å redusere eget utslipp.

STATUS:

 • Eviny er klimanøytral ved at vi jobber målrettet med reduksjon av egne utslipp og kjøper klimakvoter for å kompensere for restutslipp
 • Nedgang i våre klimagassutslipp med 2 % i 2021 ekskl. utslipp fra kogenereringsverk.
 • Eviny deltar i forskningsprosjekter om klimarisiko for å få kunnskap til å møte risikoen vi står overfor
 • Forsterkede dammer, flomsikring- og flomdempingstiltak i våre regulerte vassdrag

AMBISJON

 • 50 % reduksjon av klimagassutslipp i egen virksomhet innen 2030*
 • Sikre at vannkraften og strømnettet forblir relevant og konkurransedyktig i kombinasjon med andre teknologier
 • Vi skal videreutvikle satsingen på elektrifisering, teste og utvikle nye forretningsmodeller

*Eks. Utslipp fra kogenereringsverk

Last ned og les årsrapporten for 2021 (PDF) (åpnes i nytt vindu) for å fordype deg enda mer i det vi gjør for å nå bærekraftsmålene.

Slik tar vi ansvar

Vi er en pådriver for å hjelpe kundene våre å redusere det negative klima- og miljøavtrykket. Samtidig skal vi ta ansvar for vår egen påvirkning

 1. Redusere klimagassutslipp

  Eviny har som mål å kutte CO2-utslippene (scope 1,2 og 3) med minst 50 % innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 2019 ekskl. utslipp fra Kollsnes kogenereringsverk (Kogen). I tillegg har konsernet og respektive datterselskap konkrete mål om utslippsreduksjon for vesentlige utslippsposter i klimaregnskapet.
 2. Status og håndtering (tiltak) for SF6-utslipp

  SF6-gass brukes som isolasjons- og strømbrytningsmedium i noen typer høyspenningsanlegg. Det er en kraftig drivhusgass som er 23 500 ganger sterkere enn CO2, og det er derfor ønskelig å redusere utslippene fra denne gassen så mye som mulig. Utslipp oppstår ved lekkasjer under normal drift, i forbindelse med revisjoner eller ved havari.
 3. Helelektrisk bilpark innen 2025

  En av de store kildene til utslipp i vår egen drift kommer fra bilkjøring. For å kutte klimagassutslipp har vi derfor satt som mål at alle bilene våre skal være elektriske innen 2025. Flesteparten av personbilene er allerede elektriske, men for varebiler og spesielle kjøretøy er det utfordrende å finne gode elektriske erstatninger for dagens fossilbiler.
 4. Konkurranse for miljøvennlige arbeids- og tjenestereiser

  Høsten 2021 gjennomførte Eviny en intern konkurranse kalt «Miljøreisen» for å øke fokus på klimautslipp, motivere våre medarbeidere til å velge mer miljøvennlige transport ved arbeids- og tjenestereiser, og belønne dem som tok grønne reisevalg i hverdagen.

Reduserte CO2-utslippet fra betong med 60 prosent

Innovative miljøløsninger reduserte karbonavtrykket fra betong med 60 prosent ved rehabiliteringen av dam Fiskevatnet i fjor. Eviny vant hedersprisen Damkrona for dette prosjektet, der miljøhensyn var et av kriteriene.

Les saken