Energi-effektivisering av eksisterende bygg kan gi enorme besparelser

Det er mye fokus på hva man kan gjøre for å sikre energieffektive nybygg. Likevel er det desidert flest av eksisterende bygg, og her ligger det et enormt potensial. Ifølge beregninger fra NVE kan energieffektivisering av norske bygg utgjøre en energibesparelse på hele ti prosent av landets strømforbruk.

Med dagens strømpriser er det mange som har fått øynene opp for å gjøre tiltak som sparer energi. Både i form av å kutte forbruket, men også å ta i bruk alternative energikilder.

– Når man skal energieffektivisere et bygg, bør man først og fremst kartlegge forbruket, forteller Martin Horne, leder for vekst og forretningsutvikling innen termisk energi hos Eviny.

Dette kan sammenlignes med å sette opp et budsjett. For å vite hva du kan spare, må du vite hvor mye, og på hva, du bruker penger på. Eller i dette tilfellet energi.

Dette kan en energirådgiver bistå med. Tiltak kan være alt fra etterisolering og utskiftning av vinduer, EOS-system (energioppfølgingssystem), fjernvarme, solcellepaneler eller varmepumper, sier han og legger til at å bruke en energirådgiver kan utløse støtte fra Enova.

Ulike tiltak til ulike bygg

For de som eier bygg som allerede har et vannbårent system, er fjernvarme en av tiltakene Horne trekker spesielt frem.

– I gamle bygg som tidligere har vært varmet opp ved hjelp av for eksempel oljefyring, er det en smal sak å gå over til fjernvarme. Her ligger rørene allerede tilrette for det. I bygg uten dette, kan det være fornuftig å heller se på andre tiltak

Typiske tiltak man kan gjøre er å etterisolere og å få på plass sentral driftsovervåkning av energien i bygget. Om man har mulighet til det, kan dessuten solcellepaneler være en god løsning. Likevel, faktorer som solinnstråling, andel skygge, tilgjengelig areal og byggets forbruksprofil skal være optimal for å få mest mulig utbytte av solcelleanlegget. Det er dermed ikke noen automatikk i at solceller er den beste løsningen for alle.

I tilfeller der det er snakk om bygg med flere leietakere, enten det er kontorer eller privatboliger, bør det prioriteres å få på plass energifordeling. På den måten kan man få oversikt over hvor mye energi hver enkelt seksjon forbruker.

Horne kan fortelle at en slik løsning gir energieffektivisering i form av at hver enkelt leietaker betaler for eget forbruk.

– Ved å betale for eget forbruk, vil de få et insentiv til å spare energi på en helt annen måte enn når regningen fordeles etter brøk basert på areal.

Mye å spare i kommunene

Det er få som eier og drifter så mange store bygg som kommunene. Ofte er disse byggene gamle i tillegg, og i enkelte kommuner er etterslepet på vedlikehold enormt. Ved å inngå en energisparekontrakt, kan likevel kommunene innføre energieffektivisering helt uten risiko.

En energisparekontrakt (EPC) inngås med en profesjonell aktør som på sin side garanterer at energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av fremtidige energibesparelser.

Åmot kommune er et godt eksempel. Ved hjelp av EPC oppnådde de hele 32 prosent energibesparelse. Alle typiske kommunale bygg, slik som skoler, barnehager, kulturhus og sykehjem, fikk utført en rekke tiltak. Dette var blant annet etterisolering, utskiftning av vinduer og ventilasjonsanlegg, samt å få på plass sentral driftsovervåking ‒ også kjent som et SD-anlegg.

Se video for å vite mer om Åmot kommune sitt energibesparelsesprosjekt. (åpnes i nytt vindu)

Peis og etterisolering i private boliger

Det er likevel ikke bare store bygg som har potensiale for store besparelser. Også privatboliger kan innføre lønnsomme tiltak. Martin Horne råder boligeiere til å finne energityvene i sin bolig.

– Det er jo ikke alt vi kan, eller ønsker, å kutte ned på. Vi nordmenn vil ikke fryse hjemme, og de fleste av oss må av praktiske årsaker spise middag på ettermiddag eller kveld når strømmen er dyr. Men å få et bevisst forhold til når og hvor mye strøm vi bruker, og eventuelt bruke ved til oppvarming i de dyreste periodene når strømprisen er høy, kan de fleste ha nytte av, mener han og legger til:

– Vi har vært bortskjemt i dette landet med billig og mye tilgjengelig energi. Situasjonen Europa står oppi nå, tvinger oss til å bli mer bevisst når det kommer til "sløsing" med energien. Så på den måten kan det også komme noe positivt ut av at vi står oppi en "strømpris- og kraftkrise".

I eldre boliger kan det være lønnsomt å etterisolere og skifte ut trekkfulle vinduer.

For de som har mulighet, bør en se på alternative energikilder i tillegg til strøm. For eksempel kan en peis være et godt supplement til elektrisk oppvarming av boligen. For de som er koblet til et vannbårent system (åpnes i nytt vindu), kan fjernvarme gi store besparelser. Solcellepaneler er også et alternativ å utforske, men dette er en betydelig større investering og vil heller ikke egne seg for alle typer hus.

Det er likevel noe alle kan gjøre.

– Kartlegg forbruket ditt, og få gjerne et smarthus-system eller energioppfølgingssystem på plass, tipser Horne.

Se hva vi leverer innen varme og kjøling