Eviny satser på vannkraft

Eviny er en av Norges største produsenter av vannkraft, og det har vi vært i over 100 år. Det skal vi fortsette med, gjennom drift, vedlikehold, opprustning, utvidelse og redesign av våre vannkraftanlegg.

I møte med vår tids største utfordring er politiske ambisjoner utvetydig. Dersom vi skal realisere klimamålene, oppnå en grønn omstilling av næringslivet og sikre konkurransedyktige kraftpriser er det behov for et taktskifte i utbygging av ny fornybar energiproduksjon.

Kraftforbruket ventes å øke kraftig det kommende tiåret som følge av elektrifisering og industrivekst. Energikommisjonen anslår at det vil være behov for minst 40 TWh innen 2030. Eviny har både ambisjoner og et samfunnsansvar for å bidra med vår andel av den fornybare energien samfunnet trenger. Vår viktigste ressurs er den fornybare og fleksible vannkraften, den er ryggraden i energisystemet vårt. Utbygging og drift av vannkraftverk har vært Eviny sin kjernevirksomhet helt fra starten.

I dag har vi 39 kraftverk fordelt på flere vassdrag på Vestlandet, i tillegg til 5 deleide vannkraftverk. I gjennomsnitt produserer vi 7,7 TWh vannkraft hvert år, med en installert effekt på 1.981 MW. Dette tilsvarer strømforbruket til 480 000 norske hjem. Vi har en verdibasert forvaltning av våre anlegg, dette innebærer drift, vedlikehold, opprustning, utvidelse og redesign.

Fremover vil det ligge store muligheter for å skape merverdier fra optimal utnyttelse av vannet i våre magasiner. En av våre viktigste oppgaver å skape mest merverdi av vannet, og i dag er verdien av fornybar og regulert energi større enn noensinne.

Vår nye konsernstrategi representerer et taktskifte i vår jakt på mer fornybar energi. Vi skal gå foran for å sikre mer energi og effekt på naturens premisser, og på den måten være en pådriver for grønn energiomstilling og bærekraft utvikling av lokalsamfunn på Vestlandet.

Eviny skal ha relevante og konkurransedyktige produksjonsanlegg som maksimerer verdiskaping fra våre energiressurser i et mer presset og volatilt kraftmarked. Det krever både effektiv drift og forvaltning av våre anlegg, videutvikling av vår reguleringsevne, og tilpasning av vår krafthandel for å kapre merverdier utover spotpris i fremtidige fleksibilitetsmarkeder og balansetjenester.

Vi skal jobbe aktivt for å minimere negativ klima- og miljøpåvirkning fra våre aktiviteter, redusere klimagassutslipp i henhold til globale og nasjonale klimamål, og unngå, avbøte, restaurere og kompensere for innvirkning på økosystemer og biologisk mangfold i henhold til naturavtalen.

Aktuelt om vannkraft

Noen kjappe fakta

Vi produserer vannkraft til
480 000norske hjem
Vi hel- eller deleier
44vannkraftverk
De neste 10 årene skal vi realisere
2,5TWh fornybar energi

Våre andre satsingsområder

Mer om vannkraft fra Eviny

Bli kjent med våre vassdrag og vannkraftverk og les om miljøtiltak i vassdragene.

Du kan også lese om hvordan det er å jobbe med vannkraft og finne ledige stillinger hos Eviny Fornybar.

Mer om vannkraft