Eviny satser på vind

I løpet av de neste 10 årene skal vi være en pådriver for grønn energiomstilling og regional utvikling, og skal realisere 2,5 TWh ny fornybar energi. Vi skal gå foran og ta ansvar for å skaffe den fornybare energien samfunnet trenger – på naturens premisser og med hensyn til sårbar natur.

I møte med en av vår tids største utfordringer, er politiske ambisjoner utvetydig. Dersom vi skal realisere klimamålene, oppnå grønn omstilling av næringslivet og sikre konkurransedyktige energipriser, er det behov for et dramatisk taktskifte i utbygging av fornybar energiproduksjon.

Markedsanalyser fra Statnett og NVE, anslår at vi allerede i løpet av få år risikerer et kraftunderskudd i Norge. Skal vi møte det prekære behovet for mer fornybar energi, peker Energikommisjonen på at vi trenger minst 40 TWh ny kraftproduksjon innen 2030.

Dagens energisystem er presset. Dersom vi skal bevare industriarbeidsplasser langs kysten av Vestlandet og hele Norge, er vi avhengig av økt fornybarproduksjon i sammenheng med bedre nettkapasitet i vår region.

Vi mener at vindkraft på land, sammen med vannkraft, solenergi, fjernvarme og vindkraft til havs, er avgjørende om vi skal lykkes med å både sikre fremtidig industriutvikling i Vest, og for å nå egne klimamål innen 2030, og 2050.

Eviny skal være en troverdig og langsiktig utvikler og eier av vindkraft, som ser lokale behov, legger igjen verdier i lokalsamfunn, og samarbeider med aktørene rundt oss. Vi er ny stolt eier av Guleslettene og Tellenes vindkraftverk. Vi kommer i fortsettelsen til å se på forbedringsmuligheter og eventuelle utvidelsesmuligheter, som vi gjør ved alle våre kraftverk.

Oversiktsbilde av Hydro Aluminium Høyanger

Snøheia industrikraft

I tillegg har Eviny sammen med Hydro og Zephyr, foreslått utbygging av et vindkraftanlegg i tilknytning til Hydro sitt aluminiumsverk i Høyanger, for å sikre fremtidig industriutvikling og lokale arbeidsplasser.

Du kan lese mer om dette prosjektet på Snøheia industrikraft sine egne nettsider.

Besøk nettsiden til Snøheia industrikraft (åpnes i nytt vindu)

Eviny-konsernet har som mål å være Vestlandets mest verdiskapende konsern, i et avgjørende tiår for grønn industrivekst og omstilling. Eviny har nylig kjøpt Guleslettene og Tellenes vindkraftanlegg, to av de best drevne vindkraftanleggene med svært høy produksjon i Norge.

Industrien på Vestlandet er kraftkrevende, og fremtidige utslippskutt og utfasing av fossil energi krever mer fornybar kraftproduksjon og bedre nettilgang i hele regionen.

Vi satser også på termisk energi

I takt med økende kraftbehov og manglende kapasitet i strømnettet, skal vi utvikle og optimalisere energiløsninger ved bruk av overskuddsenergi og termisk energi.

Nå spisser vi satsingen på utvikling av fornybar energiproduksjon og lokale energiløsninger.

Les om satsingen på termisk energi