Vil sikre lokal industri med lokal vind

Publisert 21. mai 2024

Hydro, Eviny og Zephyr arbeider med å utvikle vindkraft til industri i området mellom Sunnfjord og Høyanger. Målet er å trygge lokale arbeidsplasser, sikre nytt næringsliv i regionen og bidra til å produsere verdens reneste aluminium.

For at Hydro Høyanger skal fortsette jakten på stadig lavere utslipp ved produksjon av aluminium, er løsningen å bygge ut ny kraftproduksjon som kan bidra med mer fornybar energi til en konkurransedyktig pris. Foto: Hydro

Verden trenger mer og grønnere aluminium, og Norge produserer i dag 40 prosent av all aluminium i EU/EØS. Det gir 60 milliarder kroner i årlige eksportinntekter og store ringvirkninger lokalt, i form av sysselsetting, oppdrag og kompetanse hos en rekke små- og mellomstore leverandører.

For å kunne fortsette å bidra med lokal og nasjonal verdiskaping, og i utviklingen av en mer bærekraftig produksjon, trenger Hydro fornybar kraft til konkurransedyktige priser. Hjørnesteinsbedriften må reforhandle store kraftvolum i en tid med stadig høyere strømpriser.

NVE anslår en fremtidig pris på 80 øre/kWh. Det vil påvirke konkurransekraften til aluminiumsverket.

– Hydro ønsker å investere mer i Norge. Trygghet for et langsiktig og solid kraftoverskudd er den store utfordringen. Vi mener Norge med rik tilgang på naturressurser, godt samarbeid i arbeidslivet og høykompetent arbeidskraft gir et fantastisk utgangspunkt for å utvikle morgendagens materialer, produkter og industrielle prosesser, sier Arvid Moss, konserndirektør i Hydro.

– Ved vårt anlegg i Høyanger arbeider mer enn 150 dyktige ansatte med å produsere aluminium med noe av verdens laveste klimafotavtrykk. Aluminium fra Hydro Høyanger lages med ren, CO2 -fri kraft og kan resirkuleres etter at det har vært i bruk, om og om igjen, forklarer Moss.

Ny vindpark vil trygge jobber

For at Hydro Høyanger skal fortsette jakten på stadig lavere utslipp ved produksjon av aluminium, er løsningen å bygge ut ny kraftproduksjon som kan bidra med mer fornybar energi til en konkurransedyktig pris. På kort og mellomlang sikt er tilgangen til vindkraft avgjørende. Sammen med Hydro og Zephyr har Eviny derfor utviklet prosjektet Snøheia Industrikraft. (åpnes i nytt vindu)

Femti vindturbiner i et planområde på 22 kvadratkilometer skal gi en årlig produksjon på ca. 1 TWh og installert effekt på 300 MW.

– Industriaktører som Hydro trenger langsiktighet og forutsigbarhet. Grunnplanken for å ha verdensledende prosessindustri på Vestlandet som jakter nullutslippsløsninger er tilgang til fornybar kraft til konkurransedyktig pris. Det er kjernen i vårt oppdrag som produsent og distributør av fornybar kraft, og vi skal gjøre vårt for å bidra til Hydro i Høyanger, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny.

Det vil alltid være dilemmaer knyttet til utbygging av ny vindkraft og annen fornybar energi. Ulike hensyn må veies mot hverandre.

– Vi skal gå foran og sørge for at de kommunene som legger til rette for kraft og nett vår region trenger skal få igjen i form av verdiskaping, men også at vi ser helheten med å gjøre inngrep minimale, utnytte eksisterende infrastruktur, og sørge for andre tiltak som i sum tar særlig hensyn til verdifull natur og sårbare økosystemer, understreker Fresvik.

Janbu Fresvik peker på tre viktige grunner til at Snøheia industrikraft er et viktig prosjekt:

  1. Kraften skal brukes til å trygge lokal industri og utvikle nytt næringsliv i Sunnfjord og Høyanger.
  2. Området har allerede vesentlig utbygd kraftproduksjon og infrastruktur. Nærhet til vannkraftanlegg, strømnett og vei vil gjørevindkraftparken langt mer effektiv enn om den ble bygget på et hvilket som helst annet område.
  3. Hydro og Eviny vil være langsiktige industrielle eiere. Begge selskapene har dype røtter i vertskommunene og tradisjon for ansvarlig utvikling av kraft og industri i Norge.

En konsekvensutredning vil gi kommunen et oppdatert og skikkelig faktagrunnlag for å vurdere om arealet skal settes av til vindkraft. Også utbyggerne ønsker en konsekvensutredning for å ta en endelig investeringsbeslutning.

– En forutsetning for en beslutning om å bygge er at konsekvensutredningen viser at fordeler oppveier ulemper, sier Janbu Fresvik.

Myter om vindkraft

Eviny-sjefen forteller at selskapet har støtt på mange myter og misforståelser om vindkraft.

– For eksempel blir det sagt at vindkraft ikke kan brukes til industriutvikling. Det er feil. 25 prosent av kraften som aluminiumselskapet Hydro bruker i dag, kommer fra vindkraftverk. Hydro og annen industri kan blande vind- og vannkraft, sier Janbu Fresvik.

– En annen påstand er at vi ikke trenger å utvikle ny kraft, men heller stanse krafteksporten eller sette stopper for datasentre med Tik-Tok og Bitcoin. Dette er også feil. Om lag halvparten av energibruken i Norge er fremdeles fossil og må omstilles.

SNØHEIA INDUSTRIKRAFT (åpnes i nytt vindu)

Vindkraft til industri i området mellom Sunnfjord og Høyanger.

* 50 turbiner
* 300 MW installert effekt
* 1 TWh årlig produksjon

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler