Den planlagte ishallen Vika Arena på Stord
Tegning av den planlagte ishallen Vika Arena på Stord

Stord kommune kan spare millioner med et nytt energianlegg

En mulighetsstudie fra Eviny viser at Stord kommune kan spare betydelige energikostnader dersom det etableres et solcelleanlegg i kombinasjon med et termisk anlegg på Vikahaugane.

På bestilling fra ordfører Gaute Straume Epland i Stord kommune, utarbeidet Eviny en mulighetsstudie for å vurdere om ulike energiløsninger i området Vikahaugane og i Leirvik sentrum ville gi reduserte energikostnader i fremtiden. En nøkkelfaktor i beregningen er å inkludere den nye ishallen Vika Arena som kommunen planlegger å bygge.

Ordfører Gaute Straume Epland

– Mulighetsstudiet har avdekket et stort potensial. Vi kan redusere energikostnadene våre og oppnå mer forutsigbare driftskostnader, og vi kan realisere ishallprosjektet vårt på Vikahaugane.

Gaute Straume Epland, ordfører i Stord kommune

– Stord kommune vil bruke denne rapporten som et underlag i høstens budsjett, og som et svært godt grunnlag til en politisk sak på nyåret, sier ordføreren.

Sparer millionbeløp

Studien har sett på muligheten ved å installere solcellepaneler på taket til den planlagte ishallen, på dagens ungdomsskole og Vikahaugane idrettspark som ligger i samme område, og se dette i sammenheng med et termisk anlegg og det eksisterende fjernvarmenettet.

En slik kombinert løsning vil gi en mulig besparelse av energikostnader på 18 MNOK (15%) med en energipris på 100 øre/kWh (50 øre/kWh spotpris), og 52 MNOK (31%) med en energipris på 200 øre/kWh (150 øre/kWh spotpris) over en 30 års periode.

Morgan Eriksen, prosjekt- og forretningsutvikler i Eviny

- Arbeidet med å gi kommunen den beste energirådgivningen i denne saken har gitt oss nyttig innsikt i samspillet mellom fleksible energikilder som gir en helhetlig energiløsning.

Morgan Eriksen, prosjekt- og forretningsutvikler i Eviny

Arbeidet med å gi kommunen den beste energirådgivningen i denne saken har gitt oss nyttig innsikt i samspillet mellom fleksible energikilder som gir en helhetlig energiløsning, sier Morgan Eriksen, prosjekt- og forretningsutvikler i Eviny.

En fleksibel energiløsning

Figuren viser løsningen som er presentert Stord kommune, et samspill mellom solceller og et termisk anlegg. En kombinasjon av strøm fra solcellepaneler og strømnettet tilføres varmepumpen. I tilfeller med overskuddsproduksjon vil strømmen kunne brukes til annet lokalt forbruk, eller selges tilbake til nettet. Strømmen brukes til å drive varmepumpen og sirkulere varmt vann gjennom fjernvarmenettet. Termisk energi hentes fra bakken eller isbanen, og varmepumpen leverer varme til det lokale fjernvarmenettet og kjøling til ishallen.

Forslag til energianlegg på Vikahaugane, Stord
Forslag til energianlegg på Vikahaugane, Stord

Dagens fjernvarmenett på Vikahaugane er ca. 620 meter langt. Det er planlagt å forlenge rørene med ca. 288 meter og koble flere kommunale bygg til fjernvarmenettet. Dersom det i tillegg monteres solcellepanel på flere bygg, vil dette totalt sett gi en fremtidig økonomisk gevinst for kommunen.

– En utvidelse av dagens fjernvarmenett for å koble på flere kommunale bygg i området, og drifte varmepumpen jevnt gjennom hele året i kombinasjon med egenprodusert strøm, gir best lønnsomhet. Med lave strømpriser er løsningen god, men med høye strømpriser er den enda bedre. Dette reduserer den økonomiske risikoen for kunden, sier Morgan Eriksen.

Mulighetsstudiet er finansiert av Eviny, Sunnhordaland Kraftlag (SKL) og Endra (Haugaland Kraft).

Få energirådgivning fra Eviny

Kontakt oss

Teamet vårt står klart til å hjelpe deg

Kjell Svellingen

Prosjekt- og forretningsutvikling

+47 55 12 70 58 (Åpner telefonklient)