Alt starter med en dråpe vann

– men hvordan skaper vi mest verdi ut av denne dråpen?

Energiforvalter

Divisjon Energiforvalter har ansvar for konsernets forvaltning av vannressurser, overvåking av drift, handelsvirksomhet både på kort og lang sikt, analyse og avregning. Hver dråpe vann følges fra værmelding til verdi.

Foto: Varde Films

Divisjonen har et viktig samfunnsansvar for å forvalte naturressursene og sikre bærekraft og miljø, samtidig som vi skaper verdier for våre eiere. Kraftmarkedet er i endring og aktiviteten vår økende. Energiforvalter har ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring. Sammen skal vi være en viktig aktør for verdiskapning i det nordiske kraftmarkedet.

Fysisk handel

Salg av energiprodukter har et stadig økende fokus, og vi er aktive i flere marked for å sikre en best mulig optimalisering av ressursene. Markedene er i hurtig endring, og tidsoppløsningen er høy, så arbeidsprosesser må automatiseres og vi må i større grad ta i bruk algoritmer. Ingeniørkunst møter ny teknologi i et spennende samarbeid.

Hos oss jobber teknologer, analytikere og krafthandlere sammen i tverrfaglige team for å skape de beste teknologiske løsningene.

Stein Erik Iversen

Å jobbe tverrfaglig gir både faglige utfordringer og skaper muligheter for å utvikle nye løsninger for agering i kraftmarkedet. Vi har som mål å være aktive i alle relevante marked. For å automatisere og ta de beste beslutningene i markedet bygger vi derfor kompetanse rundt kraftmarkeder i samspill med utviklerkompetansen.