Vannkraft

Vannkraft går aldri av moten. Faktisk er vannkraft minst like viktig for samfunnet i dag som da vi begynte for over hundre år siden. Når du skrur på komfyren for å lage middag, lager vi strøm ved et av våre kraftverk i samme sekund.

Vannkraften er basisen for alt vi gjør

Vannkraft varer evig. Den evige, rene kraften. Helt fornybar. I hundre år har det vært grunnlaget for vår virksomhet. Vi er klare for hundre år til – minst.

  1. Fornybar energi

  2. Gir bærekraftige løsninger

  3. Kutter utslipp

Visste du at:

vannkraften er litt din?

Som innbygger i en av våre eier- og vertskommuner, er vannkraften litt din. Inntektene deler vi. Skoler, sykkelveier og sykehjem er noe av det pengene går til. Slik bidrar våre vannkraftanlegg til en positiv utvikling lokalt der du bor.

I Norge er vi heldige som får nesten all strøm fra vannkraft. Vannkraften er ikke bare fornybar, den er også fleksibel fordi vi kan regulere produksjonen etter behov. Vi kan lagre regnet i vannmagasinene våre og produsere strømmen akkurat når du trenger den. Dette er ekstra viktig når vi får mer uregulert energi fra sol og vind. Uten vannkraftverk ville vi ikke hatt strøm når det er vindstille og solen ikke skinner.

Visste du at:

vannkraft gjør elvene tryggere mot flom?

Det regner mer, og vi får oftere ekstremvær enn før. Vannmagasin fungerer som en buffer og reduserer faren for flomskader. Regulerbar vannkraft blir enda viktigere i fremtiden for å dempe flommer som kan føre til skader i lokalsamfunnet. Slik bidrar vi til en tryggere hverdag.