Våre kraftverk

Vi har 39 vannkraftverk fordelt på flere vassdrag på Vestlandet. I gjennomsnitt produserer vi 7,7 TWh vannkraft hvert år. Det er like mye som forbruket til omtrent 480 000 boliger.

Pågående prosjekter

Vi har bygget vannkraftverk på Vestlandet i over hundre år. Lang erfaring, høy kompetanse og stadig bedre teknologi og metoder er godt å ta med seg når nye kraftverk skal bygges ut.

Miljøarbeid i vassdragene

Miljøet i vassdragene er viktig for oss. Vi samarbeid med forskere, lokale fiskerlag, grunneiere og myndigheter for å få frem kunnskap og gjennomføre gode miljøtiltak.

Vilkårsrevisjoner

Flere av kraftverkene våre skal få nye miljøregler gjennom vilkårsrevisjoner. Her kan du lese mer om hvordan dette arbeidet skjer.

Vilkårsrevisjoner

Vannkraft i utlandet

Vi er engasjert i vannkraft i Nepal gjennom selskapet Himal Power.

Vår vannkraftkompetanse er ettertraktet. Det gir gode muligheter for lønnsomme prosjekter, samtidig som vi bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet der vi investerer.

Vi eier i dag 13 prosent av selskapet Himal Power (Nepal) (åpnes i nytt vindu)

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgaranti er en dokumentasjon på at elektrisk kraft har sitt opphav i fornybare energikilder.

Vi tilbyr opprinnelsesgarantier som egne produkter, eller i kombinasjon med kraftleveranse.

Opprinnelsesgarantier

Visste du at:

Det finnes enorme krefter i vannmagasinene våre?

Vannmagasinene våre kan lagre like mye strøm som 275 millioner store Tesla hjemmebatterier!

Visste du at:

Vannkraft gjør elvene tryggere mot flom

Det regner mer, og vi får oftere ekstremvær enn før. Vannmagasin fungerer som en buffer og reduserer faren for flomskader. Regulerbar vannkraft blir enda viktigere i fremtiden for å dempe flommer som kan føre til skader i lokalsamfunnet. Slik bidrar vi til en tryggere hverdag.

Aktuelt om våre vassdrag og kraftverk