vannkraft

Bergsdals-vassdraget

I Bergsdalsvassdraget kan du oppleve både livskraftige stammer av laks og sjøørret, og et av våre største kraftverk.

Våre tre kraftverk i Bergsdalsvassdraget har en samlet årsproduksjon på 908 GWh. Det dekker strømforbruket til 57 000 husholdninger i ett år.

Daleelva er et godt eksempel på at vannkraft og laks kan leve godt side om side. Vi samarbeider med forskere og fiskerlag for å lære enda mer om miljøet omkring våre kraftverk, for å kunne sette i gang gode tiltak. Her er noe av det vi har gjort:

  • Bygget seks terskler (sammenhengende vannspeil)
  • Laget stamfiskanlegg i avløpet til Dale kraftverk
  • Lagt kanal i rør, som sikrer vann til gyte- og oppvekstområdene
  • Innført minstevannføring

Kraftverk i dette vassdraget