Vilkårsrevisjoner

I Norge blir det nå gjennomført vilkårsrevisjoner for mange kraftanlegg der oppdatering av miljøvilkårene til dagens standard er et mål.

I Eviny jobber vi kontinuerlig med miljøtiltak, uavhengig av vilkårsrevisjoner.

Vannkraft er en fornybar og miljøvennlig energikilde med lave eller ingen avfallsprodukter.

Hva er en vilkårsrevisjon?

Hovedformålet med en revisjon er å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Dette skal avveies mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Hensyn til natur og friluftsliv skal blant annet veies mot trygg strømforsyning, flomdemping, klimamål og verdiskaping

Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke selve konsesjonen. Det betyr at for eksempel høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) ligger fast.

Det er Norges vassdrags- og energidirerktorat (NVE) som åpner vilkårsrevisjoner.

Les om vilkårsrevisjoner (åpnes i nytt vindu)

Oversikt over vilkårsrevisjoner

NVE har åpnet revisjon i følgende av våre vassdrag:

Det er viktig for oss å bidra til en god prosess med kunnskapsbaserte tiltak basert på vurderinger av hva som gir best kost-/nytte for samfunnet som helhet.

Se oversikt over pågående vilkårsrevisjoner hos NVE (åpnes i nytt vindu)

Forvalter reguleringsanlegg

Svenn Rognås