Modalsvassdraget

Sur nedbør tok knekken på laksen i Modalselva. Derfor deltar vi i et prosjekt for å etablere ny laksestamme i elven.

Modalselva er sterkt forsuret og har ikke hatt egen laksestamme siden 1960-tallet. Våre biologer har vært med på rognplanting og kalking for å få laksen tilbake.

Statsforvalteren i Vestland har bestemt at vi skal sette ut rogn fra genbanken til Vossolaksen for å unngå at rømt oppdrettslaks danner en stamme når elven blir mindre sur.

Kraftverk i Modalsvassdraget