Utvidelse av vannkraftverk kan gi strøm til 5000 boliger

Eviny jobber målrettet med opprustning og utvidelser av eksisterende kraftverk (O/U-prosjekter). I første omgang ser vi lønnsomhet i fem prosjekter som samlet kan gi om lag 80 - 85 GWh årlig. Det tilsvarer strømforbruket i ca. 5000 boliger.

Bilde av vann med fjell i bakgrunnen.
Årnestølsvatnet i Høyanger er regulert til vannkraftroduksjon. Planen er å overføre vann fra Storelva hit, slik at det kan gi økt kraftproduksjon i Stordal og Matre kraftverk.Foto: Eviny

For å nå klimamålene skal Norge blant annet elektrifisere transport og industri. Kraftoverskuddet vi har i dag vil være spist opp innen 2027, ifølge Statnett. Vi trenger mer fornybar energi for å redde klimaet og skape nye grønne arbeidsplasser.

Her er de fem første prosjektene vi har identifisert.

Overføring fra Storelva til Årnestølsvatnet (Gulen, Høyanger)

  • Ca. 30 GWh
  • Økt produksjon: Stordal, Matre

Overføring fra Vaksdalfjella til Herfangen (Vaksdal, Samnanger)

  • Ca. 20 GWh
  • Økt produksjon: Kvitingen, Grønsdal, Myra, Frøland, Tyssefossen

Overføring fra Myrsete til Bergsdalen (Kvam, Vaksdal)

  • Ca. 15 GWh
  • Økt produksjon: Kaldestad, Fosse, Dale

Solsæ kraftverk (Ulvik)

  • Ca. 15 GWh
  • Utnytter magasinene til Ulvik kraftverk

Overføring fra Oksebotn (Voss)

  • Ca. 5 GWh
  • Økt produksjon: Evanger

Alle tall for økt produksjon viser foreløpig størrelsesorden og kan bli endret i det videre arbeidet med prosjektene. Det kan også komme nye prosjekter til.

Les nyhetsartikkel om O/U-prosjektene