Utvidelse av vannkraftverk kan gi strøm til 5000 boliger

Publisert 18. mars 2022

Stortinget endret høsten 2020 kraftskatten for å stimulere til økt utbygging av vannkraft. Eviny ser så langt lønnsomhet i fem prosjekter som samlet kan gi om lag 80 - 85 GWh årlig. Det tilsvarer strømforbruket i ca. 5000 boliger.

Fjellandskap med et lite vann.
Årnestølsvatnet i Høyanger er regulert til vannkraftroduksjon. Planen er å overføre vann fra Storelva hit, slik at det kan gi økt kraftproduksjon i Stordal og Matre kraftverk.Foto: Eviny

– For å nå klimamålene skal Norge blant annet elektrifisere transport og industri. Kraftoverskuddet vi har i dag vil være spist opp innen fem år. Vi trenger mer fornybar energi for å redde klimaet og skape nye grønne arbeidsplasser, sier Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i Eviny.

En ny skattemodell med raskere avskriving av investeringer i kraftprosjekter er viktig for lønnsomhet. Ny teknologi og økt langsiktig kraftprisprognose bidrar også til at det nå kan bli lønnsomhet i de følgende prosjektene:

Overføring fra Storelva til Årnestølsvatnet (Gulen, Høyanger)

  • Ca. 30 GWh
  • Økt produksjon: Stordal, Matre

Overføring fra Vaksdalfjella til Herfangen (Vaksdal, Samnanger)

  • Ca. 20 GWh
  • Økt produksjon: Kvitingen, Grønsdal, Myra, Frøland, Tyssefossen

Overføring fra Myrsete til Bergsdalen (Kvam, Vaksdal)

  • Ca. 15 GWh
  • Økt produksjon: Kaldestad, Fosse, Dale

Solsæ kraftverk (Ulvik)

  • Ca. 15 GWh
  • Utnytter magasinene til Ulvik kraftverk

Overføring fra Oksebotn (Voss)

  • Ca. 5 GWh
  • Økt produksjon: Evanger

Alle tall for økt produksjon viser foreløpig størrelsesorden og kan bli endret i det videre arbeidet med prosjektene.

Gjør opprusting av kraftverkene fortløpende

Mange peker på O/U-prosjekter som lavthengende frukter for å øke produksjonen av vannkraft. Når det gjelder opprusting av kraftverk (O), har Eviny tatt ut potensialet fortløpende, blant annet ved å bytte ut løpehjul i turbinene. Dermed gjenstår utvidelser (U), som i stor grad vil bety overføringer av vann til vassdrag som allerede er regulert med demninger og kraftstasjoner.

– Disse fem prosjektene er utvidelser av eksisterende vassdragsreguleringer. Overføringer av vann vil medføre mindre vann i vassdraget vi henter vann fra, men vi får mer regulerbar energi uten å bygge nye magasin og kraftverk, sier Osvoll.

– Til slutt er det myndighetene som må avgjøre hvordan vi skal produsere den fornybare energien vi har behov for fremover, utdyper han.

Moderne teknologi

Eviny vil bruke moderne teknologi for å gjøre inngrepene så små som mulig. Det gjelder blant annet borehullsteknologi. Alle prosjektene skal konsekvensutredes.

– Prosjektene er i en tidlig fase, og det vil ta 5-7 år før de kan realiseres. Noe baserer seg på tidligere planer, men vi vil se på dette med nye øyne for å finne de beste løsningene. I dette arbeidet vil vi ha god dialog med grunneiere, lokale myndigheter og interesseorganisasjoner, understreker Osvoll.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler