Tverrelvi

Eviny skal bygge Tverrelvi kraftverk i Voss herad. Årlig produksjon vil bli ca. 41 GWh, som tilsvarer strømforbruket i 2500 boliger.

Utløpet fra kraftstasjonen skal ligge ovenfor lakseførende strekning for å ta hensyn til fisken. Skissen av kraftstasjonen er foreløpig og kan bli endret før bygging.Foto: Eviny

Kostnadsrammen for kraftverket er 137 millioner kroner. Byggestart er planlagt i løpet av 2022 med ferdigstilling høsten 2024. Kraftstasjonen vil bli plassert om lag 5 kilometer øst for Evanger, like ved E16.

Kraftverket inngår i en konsesjon som også omfatter Muggåselvi kraftverk og overføring av øvre deler av nedbørsfeltene til Evanger kraftverk. Denne konsesjonen ble gitt av Olje- og energidepartementet i 2019. I denne omgang er det Tverrelvi kraftverk som skal gjennomføres. Eviny jobber videre med å få lønnsomhet også i overføringsprosjektet. Konsesjonen for Muggåselvi er overført til grunneierne da dette prosjektet ikke er lønnsomt å bygge ut for Eviny.

Les nyhetssak om Tverrelvi kraftverk

Se konsesjonssøknad for prosjektet hos NVE. (åpnes i nytt vindu)