Eviny skal bygge Tverrelvi kraftverk

Publisert 21. februar 2022

Eviny skal bygge kraftverk i Tverrelvi i Voss herad. Årlig produksjon vil bli ca. 41 GWh, som tilsvarer strømforbruket i 2500 boliger.

Elv med en liten foss, omgitt av grønn bjørkeskog.
Tverrelvi, der Eviny skal bygge et nytt kraftverk i samarbeid med grunneiere.Foto: Eviny

Investeringen for kraftverket er 137 millioner kroner. Byggestart er planlagt i løpet av 2022, og arbeidet skal være ferdig høsten 2024. Kraftstasjonen vil bli plassert om lag 5 kilometer øst for Evanger, like ved E16.

Et bidrag til mindre utslipp

– Det er flere år siden sist vi satte i gang en ny utbygging av vannkraft, og vi er glade for at vi snart kan starte arbeidet med Tverrelvi kraftverk. Norge har et stort behov for mer fornybar energi når vi skal kutte utslipp av klimagasser i samfunnet, og dette er et lite bidrag, sier Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i Eviny.

Kraftverket inngår i en konsesjon som også omfatter Muggåselvi kraftverk og overføring av øvre deler av nedbørsfeltene til Evanger kraftverk. Konsesjon ble gitt av Olje- og energidepartementet i 2019. I denne omgang er det Tverrelvi kraftverk som skal gjennomføres. Eviny jobber videre med å få lønnsomhet også i overføringsprosjektet. Konsesjonen for Muggåselvi er overført til grunneierne da dette prosjektet ikke er lønnsomt å bygge ut for Eviny.

For Tverrelvi kraftverk har Eviny inngått avtale med alle fallrettseierne.

Gode miljøløsninger

Utløpet fra kraftstasjonen skal ligge ovenfor lakseførende strekning for å ta hensyn til fisken. Skissen av kraftstasjonen er foreløpig og kan bli endret før bygging.Foto: Eviny

Tverrelvi kraftverk vil utnytte et fall på rundt 300 meter. Aggregatet skal ha peltonturbin og en effekt på 9,9 megawatt.

Det blir nedgravd rørgate fra inntaket til stasjonen, med samlet lengde på om lag 2850 meter. Utløpet fra kraftstasjonen er plassert ovenfor lakseførende strekning for å sikre gode levevilkår for fisken.

– Vi skal også installere en omløpsventil for å sikre vannføringen i elven dersom kraftverket skulle få en stans, sier prosjektleder Erlend Tomren Sanden.

Minstevannføringen vil være 262 liter per sekund i sommersesongen (1. mai til 30. september) og 94 liter per sekund i vintersesongen (1. oktober til 30. april).

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler