Samnangervassdraget

I Samnangervassdraget er det 76 år mellom det eldste og det nyeste kraftverket.

Frøland kraftverk stod ferdig allerede i 1912, og er det eldste kraftverket vårt. Myra kraftverk ble satt i drift i 1988, som det nyeste i Samnangervassdraget.

Det er viktig for oss å ivareta miljøet langs vassdraget. I nært samarbeid med lokale myndigheter og ulike interessegrupper har vi laget en miljøplan som både tar hensyn til naturen og som gir mest mulig fornybar energi fra de fem kraftverkene i vassdraget.

Kraftverk i Samnangervassdraget