Andre vassdrag

I noen vassdrag har vi enkeltstående kraftverk. Det vil si at vi bare produserer kraft én gang av vannet.

I oversikten over våre vassdrag har vi tatt med kraftverk der vi eier minst 50 prosent. Vi har i tillegg mindre eierandeler i noen kraftverk:

  • Sima-verkene
    Lang-Sima kraftverk (26,25 %)
    Sy-Sima kraftverk (26,25 %)
    Leiro kraftverk (26,25 %)
    Storlia kraftverk (26,25 %)
  • Østerbø kraftverk (42 %)

Kraftverk i andre vassdrag