Jølstravassdraget

Våre seks kraftverk i Jølstrasvassdraget har en samlet årsproduksjon på 613 GWh. Det dekker strømforbruket til 37 910 husholdninger i ett år.

Overvåkning og tiltak

Kraftverk i vassdraget