Matre- og nabovassdragene

I Matre- og nabovassdragene finner du hele sju av våre kraftverk.

De sju kraftverkene i Matre- og nabovassdragene har en samlet årsproduksjon på 1702 GWh. Det dekker strømforbruket til ca. 106 000 husholdninger.

I flere vassdrag krever myndighetene at kraftprodusentene skal slippe en viss mengde vann forbi kraftverkene. Ofte skjer dette av hensyn til fisken i elven. I Matreelva var det ikke krav om minstevannføring, men sammen med lokalmiljøet har vi kommet frem til en god ordning.

Kraftverk i Matre- og nabovassdragene

Miljøtiltak i vassdraget

I Matreelva har vi innført en frivillig minstevannføring, i samråd med kommunen og lokale fiskere.

Laveste vannføring nederst i Matreelva ved Fosshølen skal ikke være mindre enn 300 liter per sekund i perioden fra 1. juni til 1. oktober.

Les mer om miljløtiltak for Matre- og nabovassdragene