Krokevatn kraftverk

Krokevatn kraftverk åpnet i 2009 som det andre kraftverket vi har ved Krokevatnet i Høyanger kommune. På motsett side av vannet ligger Vestrebotn kraftverk som har vært i drift siden 1999.

  • Bygget i 2009
  • Årlig produksjon: 13 GWh
  • Strøm til ca. 800 husholdninger

Produserer kraft i flere kommuner med det samme vannet

55 prosent av nedbørsfeltet til kraftverket kommer fra Masfjorden, mens Høyanger leverer 45 prosent. 80 prosent av magasinet ligger i Masfjorden, men vannet utnytter vi først i kraftverket i Høyanger, før det renner videre til Masfjorden og ender i Matre kraftverk.

Krokevatn kraftverk utnytter fallet på 78 meter mellom Krokevatnet og Fjerde Mosedalsvatnet, som fungerer som inntaksmagasin. Det eksisterte allerede en overføringstunnel mellom Fjerde Mosedalsvatnet og Langevatnet. Krokevatnet kraftverk har koblet seg på denne tunnelen med et rør som går det siste stykket fra Langevatnet ned til Krokevatnet. Røret er gravd og sprengt ned i terrenget.

KraftverkKrokevatn
KommuneHøyanger
Nedslagsfelt19,1 km2
Tilsig69 mill m3
Driftstunnel, lengde2,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt6,3 m2
Fallhøyde73,5 m
Ytelse3,3 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon13 GW
Ferdig utbygd2009

Gå tilbake til Matre- og nabovassdragene