Stordal kraftverk

Da kraftverket stod ferdig i 1974, var Stordal det første vi bygget i daværende Sogn og Fjordane fylke. Alle de andre kraftverkene våre lå i Hordaland. Fylkene ble i 2020 samlet til Vestland.

  • Bygget i 1974
  • Årlig produksjon: 58 GWh
  • Strøm til ca. 3700 husholdninger

Karakteristisk design

Stordal kraftverk bruker øvre deler av Matre- og Førdevassdraget til kraftproduksjon. Kraftverket ligger mellom de to reguleringsmagasinene Krokavatnet og Stordalsvatnet. Krokavatnet er inntaksmagasinet til kraftverket.

Kraftstasjonen ligger nedsprengt i en fjellsjakt, med turbinen ca. 20 meter under terrenget. Stasjonsoverbygget i betong, med sine karakteristiske runde vinduer i fasaden, ligger i dagen og huser også apparatanlegg og transformator.

KraftverkStordal
KommuneHøyanger
Nedslagsfelt63 km2
Tilsig201,8 mill. m3
Driftstunnel, lengde2,55 km
Driftstunnel, tverrsnitt13,9-16 m2
Fallhøyde114 m
Ytelse26 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon58 GWh
Ferdig utbygd1974

Stordal kraftverk

Gå tilbake til Matre- og nabovassdragene