Bøfjordvassdraget

Våre to vannkraftverk i Bøfjordvassdraget har en samlet årsproduksjon på 59 GWh. Det dekker strømforbruket til 3 500 husholdninger i ett år.

Overvåkning og tiltak i Bøfjordvassdraget

Kraftverk i Bøfjordvassdraget