Vannkraft 2.0

Med teknologi, innovasjon og data gjør vi vannkraften klar for fremtiden.

– Aldri tidligere har teknologimiljøet vårt opplevd en slik pågang som vi gjør nå, sier Lise R. Andersen, leder for Teknologi og innovasjon i Eviny Fornybar.

Hennes enhet omfatter IT/OT, et dataflytteam og et utviklingsteam. Hun understreker styrken i det tverrfaglige miljøet i Eviny Fornybar, som samler eksperter fra ulike felt – fra forretningsutviklere, data scientister, utviklere, til ingeniører, løsningsarkitekt, IKT-ekspert og BI-utvikler. Disse fagpersonene arbeider sammen med økonomer, meteorologer og krafthandlere for å utvikle innovative løsninger.

Tverrfaglige miljø er nøkkelen for at vi skal lykkes med strategien vår.

Lise R. Andersen

For å maksimere verdien av vannressursene er Eviny avhengig av robuste og tilgjengelige data og systemer.

– For å sikre suksess i et kraftmarked som er i stadig endring, er det avgjørende med ny teknologi, avanserte databeregningsalgoritmer og effektive systemer. Disse tverrfaglige miljøene vil være nøkkelen for at vi skal lykkes med strategien vår, sier Lise.

Fysisk handel + teknologi = god energiforvaltning

Eviny Fornybar har et dedikert produktteam som jobber med dataflyt og dataanalyse innen et bredt spekter av verktøy og problemstillinger. Kraftmarkedet er nå i hurtig endring, og vi ser mange uløste problemstillinger innen fysisk krafthandel.

Med en sterk satsing på IT-miljøet vårt, er vi godt rustet for å møte fremtidens utfordringer.

Trond Stokken

Med en sterk satsing på IT-miljøet vårt, er vi bedre rustet for å møte fremtidens utfordringer. Vi skal sammen se på komplekse arbeidsprosesser og sammensatte systemer som gir muligheter til å vokse og utvikle oss. Med dette fokuset vil vi fortsette å skape en enda bedre arbeidshverdag for våre brukere og en mer effektiv drift for vårt selskap, sier digital sjef Trond Stokken.