Fjernvarme bidrar til en bærekraftig utvikling i Fyllingsdalen

Da det ble gitt klarsignal for bygging av Bybanen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, så Eviny en unik mulighet til å få fjernvarme til bydelen.

Bybanen ble prosjektert med tunnel tvers gjennom Løvstakken, fjellet som ligger mellom Bergensdalen og Fyllingsdalen. I tillegg skulle det bores en 3000 meter lang gang- og sykkeltunnel parallelt med bybanetunnelen fra Mindemyren til Oasen. Dermed åpnet det seg en mulighet for å legge fjernvarmerør i denne tunnelen.

– Eviny kontaktet oss tidlig i prosjekteringsfasen med forslag om å legge fjernvarmerør i gang- og sykkeltunnelen, der det også skulle legges rør for vann, strøm og fiber. Vi er positive til alle forslag om samkjøring av infrastruktur, og som kan bidra til en bærekraftig bydelsutvikling. Vårt samarbeid med Eviny har fungert veldig bra, sier Arild Tveit, prosjekteringsleder Bybanen utbygging.

Våren 2022 avsluttet Eviny sitt arbeid i tunnelen, og nå ligger det 3000 meter med fjernvarmerør under sykkeltraseen. I løpet av sensommeren ble de tre borettslagene Smiberget, Ortuvann og Lyshovden (SOL) med til sammen 1237 leiligheter koblet til fjernvarmenettet. Eldre gasskjeler er nå erstattet med stabil og miljøvennlig energikilde til oppvarming av rom og varmtvann.

En stabil energikilde med god komfort

Fyrsentralen SOL er etablert som et sameie mellom de tre borettslagene, og det skal leveres ca. 15 GWh termisk energi til Fyllingsdalen.

Etter påkobling til fjernvarmenettet vil utslipp av CO2 fra borettslagene årlig reduseres med 3609 tonn.

Håkon Hammer Eikefet, områdeansvarlig tidligfase, fjernvarme og kjøling, Eviny

Sverre Strømmen er styreleder i sameiet SOL (Smiberget, Ortuvann og Lyshovden borettslag). Sammen med styret gikk han grundig til verks før valget falt på fjernvarme.

– Vi har vurdert mange andre energikilder, alt fra pellets, ulike gasstyper, olje og strøm, men det er jo soleklart at det er fjernvarme som er den beste energikilden for vårt behov. Vi leverer varmt vann og varme til 1237 leiligheter, og vi har fått en stabil, pålitelig og miljøvennlig leveranse, sier Sverre Strømmen.

Sverre Strømmen, styreleder i sameiet SOL (Smiberget, Ortuvann og Lyshovden borettslag).
- Vi sjekket grundig alternative energikilder før valget falt på fjernvarme for borettslagene., sier styreleder Sverre Strømmen.

Den positive innvirkningen på klima og miljø, og et godt samarbeid med Eviny har også betydd mye i valget av fjernvarme.

– Vi har brukt gass som energikilde i 50-60 år her i Fyllingsdalen, og det har nok påvirket miljøet. Nå har vi tatt ansvar, og erstattet gassutslipp med en miljøvennlig løsning. Eviny har vært en solid samarbeidspartner i denne prosessen, sier Strømmen.

Nye muligheter for borettslag, sameier og næringsbygg i Fyllingsdalen

Med fjernvarme til Fyllingsdalen åpner det seg opp muligheter for utbyggere, næringsbygg, borettslag og sameier til å koble seg på den energieffektive og fleksible energikilden.

Håkon Hammer Eikefet, områdeansvarlig tidlig fase, fjernvarme og kjøling, Eviny.
- En stor verdi for fjernvarmekundene våre er at vi tar ansvar for energiforsyningen, drift og vedlikehold frem til og med Energisentralen i bygget.

– I tillegg til de tre borettslagene leverer vi også fjernvarme til Ortun skole og deres badeanlegg, og til bybanedepoet, slik at passasjerene kan holde seg varme på endestoppen mens de venter på bybanen. Infrastrukturen som nå er bygget vil ligge der i lang tid, og gjør det mulig å koble til andre energikilder i fremtiden, sier Håkon Hammer Eikefet, områdeansvarlig tidligfase, fjernvarme og kjøling, Eviny.

– En stor verdi for fjernvarmekundene våre er at vi tar ansvar for energiforsyningen, drift og vedlikehold frem til og med Energisentralen i bygget. Vi kan også komme med råd til kunden for hvordan de kan optimalisere kundeanlegget sitt for å spare energikostnader.

Fjernvarme avlaster strømnettet

I en tid der samfunnet skal bli fossilfritt og etterspørselen for elektrisk kraft er stadig økende, vil fjernvarme bidra til å avlaste strømnettet gjennom å redusere effekttopper.

I Bergen kommunes rapport "Grønn strategi – klimastrategi for Bergen 2022-2030" trekkes blant annet fjernvarme frem som eksempel på smarte og fleksible energisystemer.

– Fjernvarme er en lavverdig energikilde som vanskelig lar seg nyttiggjøre til andre formål enn oppvarming, og løsningen er helt i tråd med kommunens klimastrategi. I 2022 leverte vi omtrent 300 GWh fjernvarme som var direkte med på å avlaste strømnettet. Vi startet også fjernvarmeleveranse til 26 nye næringsbygg, sameier og borettslag som tilsvarer 26 GWh i årlig leveranse. Leveransen til sameiet Fyrsentralen SOL på 15 GWh er en sterk bidragsyter til dette, sier Håkon Hammer Eikefet i Eviny.

Fakta om Fjernvarme til Fyllingsdalen:

  • Det er lagt 3000 meter fjernvarmerør i bybanens gang- og sykkeltunnel gjennom Løvstakken, og 2000 meter fra tunnelåpning til Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen.
  • I gang- og sykkeltunnelen er det også lagt nye rør for vann, elektrisitet og fiber.
  • Fjernvarmerørene på 16 meters lengde sveises og muffes sammen.
  • I rørene renner det 110 graders varmt vann.