Fjernvarme – kortreist, miljøvennlig og bra for lommeboken

Fjernvarme kan sammenlignes med en stor varmtvannstank. Forskjellen handler i bunn og grunn om størrelse – for der tanken kun gir varmt vann til boligen eller borettslaget ditt, kan fjernvarme brukes til å varme opp flere bygninger, et tettsted eller en hel by. Men hvordan gjør man det? Og hvilke fordeler har fjernvarme?

Stadig flere av oss ønsker grønn energi i hjemmene våre. I så måte er fjernvarme et smart valg da det i mange tilfeller har erstattet oljefyring, og bidratt til bedre luftkvalitet og mer miljøvennlige byer. Og til tross for navnet – fjernvarme er kortreist energi som gir både lokale og globale miljøgevinster, og det kan hjelpe deg å spare penger.

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er en måte å distribuere energi og varme på. Varmt vann eller damp blir sendt fra en fjernvarmesentral, gjennom isolerte rør i fjernvarmenettet og ut til der kundene bor og jobber. Energien blir overført via en kundesentral eller varmeveksler, og denne energien blir så brukt til varmt tappevann og oppvarming, fortrinnsvis radiatorer og gulvvarme. Når varmen er oppbrukt, sendes vannet i retur tilbake til fjernvarmesentralen for ny oppvarming.

Energikilden i fjernvarme kan være olje, gass, biobrensel, strøm, kloakk og avfall. I Bergen er det nettopp energi fra avfallsbrenning Eviny bruker, og her er det flere tusen kunder som får fjernvarme fra oss i hjemmet og på jobben. Fjernvarme er store anlegg som er mer økonomisk lønnsomme å bygge ut i byer og tettbygde strøk, og det kalles derfor ofte urban energi.

I Norge produserer vi omtrent 6 TWh fjernvarme i året, mens det i løpet av et normalår produseres vel 138 TWh vannkraft.

Les mer om Fjernvarme fra Eviny og ta kontakt med oss

Hva er fordelene med fjernvarme?

Fjernvarme kan benytte seg av energi vi ikke lenger har behov for. Dette ville ellers gått til spille – derav navnet spillvarme – så her snakker vi god energigjenvinning. Og siden spillvarmen er fornybar og utslippsfri, er den bærekraftig og miljøvennlig.

En annen fordel er at fjernvarme avlaster strømnettet. Når vi brukar fjernvarme til oppvarming, kan en større del av strømmen brukes der vi ikke har andre alternativ, som lading av elbilen, lys og elektriske apparater.

Fjernvarme er også billigere enn elektrisk oppvarming. Siden det kan brukes så mange ulike typer “drivstoff”, er fjernvarme forutsigbart og fleksibelt. Det igjen betyr at man til enhver tid kan bruke det brenselet som er billigst, og det kan gi deg lavere energikostnader. Og ikke minst – siden det er fjernvarmeleverandøren og ikke du som eier anlegget, får du heller ingen drifts- og vedlikeholdskostnader.Kan du få fjernvarme?

Fjernvarme er en super løsning for deg som:

  • Allerede har vannbåren varme
  • Bygger nytt eller jobber med områder under utvikling
  • Er en eiendomsutvikler som vil ha bærekraftige løsninger
  • Ønsker å frigjøre elektrisk energi til andre formål

Vannbåren varme – lunt og sunt

Med vannbåren varme i gulv og radiatorer får du et godt og sunt inneklima, hvilket er bra for helsen til både mennesker og dyr. Spesielt radiatorer gir en lavere og mer behagelig overflatetemperatur enn panelovner, og du unngår såkalt “brent støv” som kan føre til allergier. Vannbåren varme anbefales også av Norges Astma- og Allergiforbund.

Selv om vannet kommer fra et sentralvarmeanlegg, styrer du selv temperaturen i hvert rom. Og siden vann ikke oppnår samme temperatur som elektriske kabler, er den skånsom mot alle typer gulv, og du får en lun, jevn og god varme i hele boligen.

Med vannbåren varme får du dessuten en fordel når det gjelder stillhet – en varmepumpe blir gjerne montert i stuen, og kan avgi noe støy. Dersom du kun går for gulvvarme, får du rene flater fordi hele systemet er skjult, og det gjør det enkelt for deg å innrede og møblere.

Visste du forresten at du kan få støtte fra Enova (åpnes i nytt vindu) når du legger om til vannbåren varme? Dette kan nemlig være et kostbart prosjekt, men det er beregnet at investeringen betaler seg i løpet av fem til 15 år. Vannbåren varme kan i tillegg være omfattende å installere, så dette er noe man gjerne gjør når man totalrehabiliterer eller bygger nytt. Men – når du har først har fått vannbåren varme bokstavelig talt “i hus”, kan det øke verdien på boligen din.


Eviny og fjernvarme

Eviny tilbyr fjernvarme flere steder. I Bergen kommer som tidligere nevnt all fjernvarme fra avfallsforbrenning. Men vi benytter oss også av andre energikilder. I Førde, Os og Øygarden bruker vi varme fra sjøen. Dette er med på å understreke en av fordelene med fjernvarme – det er fleksibelt med hensyn til valg av energikilde. Det betyr at vi kan velge den energien som ligger best til rette økonomisk og miljømessig.

Fjernvarme fra Eviny er en stabil, enkel, miljøvennlig og bærekraftig løsning. Den gir deg en behagelig innetemperatur, godt inneklima, lavere energiforbruk – og kan gjøre boligen din mer attraktiv og verdifull.

Har du lyst til å koble deg på Eviny sitt fjernvarmenett?

Da er det en fordel å være i nærheten av det eksisterende eller planlagte nettet. Ta gjerne kontakt med oss uansett, så kan det være vi finner en løsning.

Her er fjernvarmenettet i dag:

  • Bergen sentrum, Nordnes, Damsgård og Møhlenpris
  • Årstad, Kronstad, Minde og Landås
  • Råstøl, Råvarden, Sandsli, Kokstad og Flesland
  • Lønningen og Espehaugen
  • Paradis
  • Fyllingsdalen og Laksevåg står på planen for videre utbygging

Vi har også mindre fjernvarmeanlegg i Førde, Os og Øygarden.