Kontroll av elektriske anlegg

Elsikkerhet

Vi kontrollerer elektriske anlegg i boliger og næringsbygg, og gir gode råd om elsikkerhet, sånn at du kan forebygge feil som kan føre til skader eller brann.

Eviny Elsikkerhet blir til Etrygg AS 1. mai 2024. Kontakt oss på elsikkerhet@etrygg.no (Åpner epostklient) eller ring 55 12 95 00 (Åpner telefonklient)

Til deg som skal få besøk av kontrollør

Har du fått brev fra oss om elsikkerhet? Da kommer vi snart på besøk til deg for å kontrollere det elektriske anlegget. Her finner du mer informasjon sånn at du også kan stille forberedt.

Gode råd i hjemmet

Over 40 prosent av boligbranner i Norge skyldes feil bruk eller feil på elektriske anlegg og apparater. Med enkle tiltak kan du selv øke sikkerheten.

Se våre seks gode råd for elsikkerhet i hjemmet

Gå til gode råd i hjemmet

Våre oppgaver

Vi utfører tjenester på vegne av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet (det lokale elektrisitetstilsyn) for å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisitet. Her er noe av det vi gjør:

  • Gi råd om bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr.
  • Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i boliger og andre bygninger.
  • Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr møter akseptabelt sikkerhetsnivå, og gjør dette i henhold til gjeldene krav.
  • Kontrollere at installatører som monterer anlegg har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg måte.
  • Informere alle typer virksomheter om nødvendigheten av å inkludere elsikkerhet i sine interne kontrollrutiner.

Visste du at:

Vi kontrollerer ca. 15 000 boliger og hytter på Vestlandet hvert år?