Eviny gir 916 millioner kroner i utbytte

Publisert 29. april 2022

Eviny har i 2021 styrket posisjonen med å bidra til grønn omstilling og skape verdier for storsamfunnet. Styret i Eviny innstiller til generalforsamlingen å tildele et utbytte på 916 millioner kroner for 2021 til sine eiere; 17 kommuner, to lokale kraftlag på Vestlandet og Statkraft.

Grøndalsvatnet i Voss herad
Det er lite vann i magasinene på Vestlandet, som her i Grøndalsvatnet i Voss herad. Inntektene fra kraftproduksjon har økt som følge av høye kraftpriser i 2021, mens relativt lite tilsig har redusert vannkraftproduksjonen og dempet inntektsøkningen.Foto: Eviny

– De siste månedene har vi stått i en ekstraordinær situasjon med rekordhøye kraftpriser. Dette har bidratt til et godt underliggende resultat for Eviny, som endte på 1,5 milliarder kroner i 2021. Overskuddet går i hovedsak tilbake til våre eiere, hvor det kommer felleskapet til gode. I fjor bidro Eviny med ca. 2 milliarder kroner i skatt tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eiere. Vår jobb i en slik situasjon er å skape verdi for eierne våre, og samtidig investere i det grønne skiftet til det beste for storsamfunnet, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i Eviny.

Høye priser – redusert produksjon

Årsresultatet ble 816 millioner kroner, en nedgang på 726 millioner kroner fra 2020. Det skyldes i hovedsak verdiendringer i fremtidige kraftkontrakter som ikke var realisert ved årsskiftet. I tillegg var resultatet for 2020 påvirket av høye inntekter fra salg og markedsverdivurdering av aksjer i Fjordkraft Holding ASA.

I bergensområdet (NO5) var kraftprisen 75 euro/MWh i 2021, som er 65 euro/MWh høyere enn i 2020. Vannkraftproduksjonen ble 6,8 TWh som er en reduksjon på 1,9 TWh fra 2020.

– Driftsinntektene har økt som følge av høye kraftpriser, mens relativt lite tilsig har redusert vannkraftproduksjonen og dempet inntektsøkningen, forklarer Hilland.

Prissikring gir mer stabile resultat

– Eviny har en sikringsstrategi som skal bidra til å jevne ut virkningene som svingninger i kraftpriser og valutakurser har på Evinys realiserte resultat. Når kraftprisene stiger som i 2021, så går verdien av inngåtte kraftkontrakter ned. Tilsvarende vil verdien gå opp når kraftprisene faller, slik de gjorde i 2020, sier Hilland.

Dersom resultatbidrag fra kraft- og valutakontrakter holdes utenfor, utgjør det underliggende resultat 1,5 milliarder kroner.

Rekordstore utslippskutt med landstrøm i Bergen Havn

Eviny er en pådriver for nullutslippsløsninger og elektrifisering. Landstrøm for skip gjennom selskapet Plug er en av satsingene, og i 2021 ble det satt rekord for landstrøm til skip i Bergen Havn. 16 000 tonn CO2-utslipp ble spart som følge av at stadig flere skip velger å koble fra diselgeneratorene og bruke landstrøm.

– Elektrifisering blir en stadig sterkere driver for fremtidens energisystem både nasjonalt og globalt. Den storstilte europeiske satsingen på elektrifisering setter retning for nullutslippssamfunnet. Eviny sin elektrifiseringsportefølje spiller en nøkkelrolle i denne utviklingen, og vi skal være en pådriver for et fullelektrisk Norge i årene som kommer, sier Hilland.

Utbytte fordelt på hver eier

Eier (eierandel i parentesAksjerUtbytte i kr
Statkraft Industrial Holding AS (43,44 %):64160397 891 473
Bergen kommune (37,75 %):55765345 829 457
Alver kommune (3,45 %):509931 621 705
Øygarden kommune (3,43 %):506231 392 248
Askøy kommune (2,48 %):366622 734 884
Sunnfjord kommune (2,27 %):335820 824 806
Tysnes Kraftlag AS (1,70 %):251115 572 093
Kvinnherad kommune (0,91 %):13418 316 279
Kvam herad (0,90 %):13298 241 860
Voss herad (0,67 %):9936 158 140
Fjaler kommune (0,61 %):8955 550 388
Austrheim kommune (0,43 %):6403 968 992
Hyllestad kommune (0,38 %):5653 503 876
Vaksdal kommune (0,37 %):5493 404 651
Etne Elektrisitetslag AS (0,35 %):5173 206 202
Gulen kommune (0,27 %):4012 486 822
Solund kommune (0,24 %):3582 220 155
Høyanger kommune (0,12 %):1721 066 667
Fedje kommune (0,12 %):1711 060 465
Masfjorden kommune (0,10 %):153948 837
147 705916 000 000

Her kan du lese Evinys årsrapport for 2021 (pdf)(pdf, 10,4 MB) (fil lastes ned) (åpnes i nytt vindu)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler