Klimaendringer ‒ derfor er elektrisitet en viktig del av løsningen

Klimaendringer er ikke lenger et av morgendagens problemer ‒ det skjer her og nå. For å å møte fremtidens energiutfordringer er elektrifisering en viktig erstatning for store deler av dagens energiforbruk, og her sitter Norge på flere muligheter! For å forstå hvorfor elektrifisering er viktig, må vi se nærmere på hva klimaendringer er, og hvordan det skader planeten vår.

Fornybare energikilder ‒ et nytt og bærekraftig kapittel

Helt siden rundt år 1750 har vi kontinuerlig registrert endringer i jordens gjennomsnittstemperatur og forutsatt hvilke konsekvenser dette vil ha for alt liv på planeten.

Under og etter den industrielle revolusjonen opplevde vi en enorm utvikling i form av velferd og teknologi som sakte, men sikkert har gjort oss helt avhengig av kraft fra strøm. På grunn av den hurtige veksten har store deler av energibehovet blitt dekket av av ikke-fornybare kilder som olje, gass og kull for å sikre at milliarder av mennesker og sektorer har tilgang på elektrisitet de trenger daglig. Utfordringen er at jordas temperatur fortsetter å stige så lenge vi fortsetter å bruke ikke-fornybare energikilder for å gi oss strøm. I dag har den steget med 1,1 grad som en konsekvens av menneskeskapte klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel (åpnes i nytt vindu).

Noen konsekvenser av dette er stigende havnivå, smelting av isbreer, økt havtemperatur ‒ og vi får flere tilfeller av ekstremvær. Noe vi hører om i nyhetene daglig om hvordan det rammer flere og flere byer og land. I tillegg har vi hatt en energikrise i Europa etter Russlands invasjonen av Ukraina, fordi Russland begynte å strupe igjen gass, olje og kull.

Klarer vi i få fortgang på utfasing av olje, kull og gass, vil vi entre et nytt kapittel i den industrielle revolusjonen hvor all kraftproduksjon forsørges av fornybar energi. Men for å klare dette, må flere ta sjansen på å bytte ut gammel, forurensende energi vi aldri kan gjenbruke, til ny og bærekraftig energi som vi aldri går tom for.

‒ 1,5-gradersmålet krever radikale endringer av nesten alle sektorer

Under det politiske møtet i Paris i 2015, gikk 20 land sammen for å finne løsninger som holder den globale oppvarming under 2 grader og som fikk navnet “Parisavtalen”. I dag er målet endret til maks 1,5 grader og refereres ofte til i politiske debatter og i nyhetsbilde til som 1,5-gradersmålet.

Februar 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål under Parisavtalen, som ifølge rapporten (åpnes i nytt vindu)betyr at vi “forplikter oss til å kutte klimagasser med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent , i 2030 sammenlignet med nivået i 1990”.

En av de viktigste tingene vi kan gjøre for å nå målene, er å finne en erstatning for fossil energi ‒ som kull, gass og olje i energisektoren.

Det er derfor utbyggingen av vann-, vind- og solkraftverk et av de viktigste tiltakene vi har for å motvirke klimaendringene. For å få fortgang i elektrifiseringen må noen tørre å gå først for å teste ut nye løsninger. Dette er et tema konserndirektør i Eviny, Ingrid Von Streng Velken, virkelig brenner for.

‒ Å nå 1,5-gradersmålet er en helt formidabel oppgave som krever radikale endringer i nesten alle sektorer. Noen må tørre å gå først for teste ut løsningene og sørge for at fornybar energi er tilgjengelig før kundegrunnlaget er ferdigutviklet, sier Von Streng Velken.

Eviny elektrifiserer fremtiden

Når vi ser på dagens tall og rapporter om at den globale oppvarmingen stadig øker, kan det se mørkt ut selv på de mest skyfrie dagene, men med elektrifisering kutter vi klimagassutslippene allerede i dag.

Vi har fortsatt en god vei å gå når det kommer til vårt samlede energiforbruk, fordi 50 prosent av fortsatt dekkes av fossilt brensel.

‒ Det er på tide å bytte ut bensin, diesel og andre fossile energikilder og erstatte dem med ren fornybar energi. I tillegg kan vi spare mye på å bytte til elektriske løsninger da de vanligvis har mye høyere virkningsgrad enn tradisjonelle fossile motorer, forklarer Von Streng Velken.

Hun mener at det er fullt mulig for mange sektorer ‒ som byggebransjen og sjøfartsindustrien ‒ å bytte til elektriske løsninger. Dette er også ofte enklere å gjøre noe med enn mange tror. Her stiller Norge sterkt sammenlignet med andre land.

‒ Elektrisitet er i mange sektorer både et energieffektivt og klimagassreduserende tiltak, for eksempel i transportsektoren der bensin og dieseldrevne biler byttes med EL, eller med landstrøm der skip som ligger til kai kan skru av dieselgeneratorene og dekke energibehovet med fornybar strøm fra land, sier Von Streng Velken.

I dag blir nærmest 100 prosent av strømmen vår produsert med fornybar energi, og 90 prosent av dette er fra vannkraft. Det betyr at vi sitter på ekstremt mye kunnskap og teknologi som vi kan dele med andre energisektorer ‒ både i Norge og i andre land.

For å komme i mål trenger vi modig uttesting av løsninger, og rask ekspansjon av forretning som virker. Det må være lønnsomhet i alle nye satsinger, ellers vil ikke sektoren utvikle seg raskt nok til virkelig å bidra i kampen mot global oppvarming.

Portrettbilde av Ingrid Von Streng Velken, konserndirektør Innovasjon og Utvikling, Eviny

‒ Eviny skal bidra til å skape en bærekraftig fremtid, og det motiverer.

Ingrid Von Streng Velken, konserndirektør Innovasjon og Utvikling, Eviny

‒ Eviny skal bidra til å skape en bærekraftig fremtid, og det motiverer. Jeg tror de fleste mennesker er opptatt av å jobbe med noe meningsfullt. Å jobbe for å skape nye arbeidsplasser og redusere klimagasser er en kombo både jeg og mange ansatte i Eviny blir skikkelig motiverte av, avslutter Von Streng Velken.

Se våre tjenester innen elektrifisering