Eviny satser på elektrifisering

Vi tar ansvar for utviklingen mot nullutslippssamfunnet. Å legge til rette for reduserte utslipp gjennom elektrifisering har vært viktig for oss – og skal fortsette å være viktig de neste ti årene.

For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen må store utslippskutt realiseres før 2030. Transportsektoren er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og står for om lag en fjerdedel av EUs årlige klimagassutslipp.

Regjeringen har som klimamål å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, samtidig som transportomfanget øker. For transportsektoren er elektrifisering det viktigste klimatiltaket, og tilgang på ladeinfrastruktur representerer en av de største barrierene for elektrifisering.

Elektrifisering handler nemlig om å gi samfunnet muligheten til å velge fossilfrie løsninger, som er kjernen i overgangen til nullutslippssamfunnet. På den måten gjør vi det enklere å velge fornybart, når du skal forbruke energi.

Gjennom tidlig utvikling i et foregangsmarked har Eviny opparbeidet unik erfaring og kompetanse for å kunne bidra til å utvikle og skalere nullutslippsløsninger som muliggjør elektrifisering av landtransport, maritim transport, bygg og anleggsplasser, og andre mobile energibehov.

Som en del av vår strategiske satsing på elektrifisering gjennom forretningsområdet Elektrifisering og Teknologi, skal vi bidra til kommersiell og effektiv skalering av validerte satsinger i hurtigvoksende markeder, og drive verdimaksimerende utvikling av etablerte satsinger i årene som kommer.

Slik gjør vi det:

  1. Vi skal fortsette å bygge ladestasjoner for bil og båt i Norge og i andre markeder
  2. Vi skal fortsette å etablere landstrøm for cruiseskip og havbruksnæringen
  3. Vi skal fortsette å levere batteriteknologi til bygg og anleggsbransjen
  4. Vi skal fortsette å investere i oppstart- og vekstselskaper som bidrar til nullutslippssamfunnet

Noen kjappe fakta

Her er noe av det vi har oppnådd i 2023

Vi har spart samfunnet for
35 399tonn utslipp
Gjennom elektrifisering har vi levert
54,1 GWh energi
Vi har bygget
50nye ladestasjoner

Aktuelt om elektrifisering

Våre andre satsingsområder

Tjenester innen elektrifisering

Vi leverer flere ulike tjenester innen elektrifisering, som landstrøm for skip eller mobile batterier til bygg og anleggsbransjen.

Utforsk våre elektrifseringstjenester og finn den neste utslippsfrie løsningen for din bedrift.

Finn tjenester innen elektrifisering