Plug kobler offshore-skip til landstrøm i Skottland for første gang

Publisert 06. mai 2024

Eviny sitt datterselskap Plug har sammen med Montrose Port Authority (MPA) bygget Skottlands første landstrømsanlegg for offshore-skip. Nå står anlegget klart, og de første skipene er koblet til. Anlegget vil bidra til å minske skadelige utslipp og støy fra havnedriften, samt redusere drivstoff-forbruket betydelig.

En mann og en dame med hjelm og uniform holder en kabel for landstrøm foran et offshore-skip.
Maria Bos og Tom Hutchison er stolte over det første landstrømsanlegget for offshore-skip i Skottland. Plug Montrose har investert ca. én million pund i landstrømsanlegget som i første omgang kan betjene to skip samtidig Foto: Montrose Port Authority

Landstrøm gir fartøyene muligheten til å slå av motorene sine og koble seg til strømnettet mens de ligger til kai i havnen. Plug Montrose, som er et selskap eid 50/50 av Plug og MPA, har investert ca. én million pund i landstrømsanlegget som i første omgang kan betjene to skip samtidig, på kai 1 og 2 i Montrose. Anlegget er utelukkende finansiert av partene uten noen form for offentlig støtte, og dette er Plugs første landstrømsanlegg utenfor Norge. Plug eier og drifter i dag flere landstrømsanlegg sammen med havner på ulike lokasjoner, blant annet i Bergen og Ålesund.

Viktig steg

MPA er verdens ledende havn på anker og kjetting, og en viktig supply- og logistikkhavn for aktivitetene i Nordsjøen. Dette gjør at en stor andel norske skip jevnlig besøker havnen. For MPA er investeringen i landstrøm derfor både et viktig steg på veien mot å bli Skottlands første karbonnøytrale havn, og viktig for å svare opp etterspørselen etter tjenesten fra fartøy som er vant med slike fasiliteter i havner utenfor Storbritannia, særlig i Norge. Det norske fartøyet, Magne Viking fra Viking Supply Ships, ble det første skipet som koblet seg til anlegget i testfasen.

Kaptein Tom Hutchison, CEO i MPA, er stolt over å ha landstrømsanlegget i drift:

– Lanseringen av landstrøm ved kai 1 og 2 representerer en milepæl for både Montrose og den skotske maritime industrien. Ved å omfavne innovative løsninger som landstrøm, reduserer vi ikke bare vårt eget miljøavtrykk, men posisjonerer også havnen i Montrose som en ledende, bærekraftig havn, sier Hutchison.

– Nå som landstrømstjenesten er satt i drift, bruker vi Plugs eget administrasjonssystem til å overvåke og følge opp driften av anleggene og utslippsbesparelser. Vi ser fram til å jobbe videre sammen med Plug for å utvide landstrømstilbudet også til de andre kaiene i havnen, legger han til.

Ønsker flere anlegg i Storbritannia

Daglig leder i Plug, Maria Bos, er glad for samarbeidet med MPA.

– Dette landstrømsanlegget representerer ikke bare et viktig bidrag til en mer bærekraftig havn i Montrose, men er også et bevis på kraften i samarbeid.

– Vi ser frem til å fortsette å støtte MPA i å nå sitt mål om å bli Skottlands første karbonnøytrale havn, samt å utvide virksomheten vår til andre havner i Storbritannia, sier Bos.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler