Derfor burde du jobbe hos Eviny

Her i Eviny har vi mange gode grunner til hvorfor du burde bli en av oss! Les om noen av dem her

Verdivalg

Ved å velge Eviny Fornybar får du ikke bare en meningsfull karriere men du bidrar også til bærekraftig utvikling. Her kan du være en nøkkelspiller i produksjonen av ren, grønn energi og være en del av et team som jobber mot en mer miljøvennlig fremtid, samtidig som du utvikler dine ferdigheter innen et viktig og voksende felt.

Les mer om verdiene til Eviny

Hjemmekontorordning

Vi ønsker at våre ansatte har muligheten til å finne et godt balansepunkt mellom jobb og fritid. Vi anerkjenner at noen ganger må vi tilpasse for å kunne få 'kabalen' til å gå opp. Dette mener vi at vi kan ivareta gjennom god dialog mellom deg som ansatt og din leder, i tillegg til at vi kan tilby vi hjemmekontorordning inntil 2 dager per uke for roller hvor dette er operasjonelt mulig.

Gode pensjonsordninger

Ja, vi tilbyr klubber for deg under 35, men du blir aldri for ung for å ikke tenke på pensjon. Hos oss får du svært god pensjonsordning med høye sparesatser (7+18 %), maksimal uførepensjon og etterlattedekninger (ektefelle-/samboer- og barnepensjon). I tillegg har vi gode forsikringsdekninger. Eviny AS legger tilrette for tariffavtaler i alle selskap, slik at ansatte omfattes av tariffavtale med tilhørende AFP.

U35

Eviny verdsetter unge talenter. Hvis du er under 35 år kan du melde deg inn i vår klubb U35. Der får du en unik mulighet til å knytte bånd, utvikle deg profesjonelt og skape minner med likesinnede kolleger. U35 har som målsetting å faglig og sosialt engasjere medlemmer under 35 år, og hensikten er at man sammen skaper gode relasjoner og kan utveksle erfaringer på tvers i selskapet.

Ung i EvinyFoto: U35

Velferdsklubber

Eviny-konsernet har vi et omfattende velferdstilbud til alle ansatte. Velferden er organisert distriktsvis, og vi har 13 lokallag. Gjennom velferdsordningen kan du få en aktiv fritid gjennom bedriftsidrettslaget (yoga, golf, fotball, klatring mm), MC-klubben eller friluftsgruppen – for å nevne noe. I hyggelige sosiale sammenhenger får du en gylden mulighet til å treffe andre kolleger, og vi har tro på at et godt velferdstilbud sprer glede gjennom samhandling og deltagelse i felles aktiviteter!

KlatreklubbFoto: Velferden

Sosiale arrangement

Sosialkomiteen og andre ildsjeler arrangerer uforpliktende sosiale sammenkomster. Det kan være alt fra lønningspils til spillkvelder, padel og pizza. Vi har sett at disse uforpliktende arrangementene har bidratt til å ikke bare styrke fellesskapsfølelsen, men skape en positiv atmosfære i gruppen.

Tilbake til Jobb med oss