vannkraft

Bergsdals-vassdraget

I Bergsdalsvassdraget kan du oppleve både livskraftige stammer av laks og sjøørret, og et av våre største kraftverk.

Våre tre kraftverk i Bergsdalsvassdraget har en samlet årsproduksjon på 908 GWh. Det dekker strømforbruket til 57 000 husholdninger i ett år.

Daleelva er et godt eksempel på at vannkraft og laks kan leve godt side om side. Vi samarbeider med forskere og fiskerlag for å lære enda mer om miljøet omkring våre kraftverk, for å kunne sette i gang gode tiltak. Her er noe av det vi har gjort:

 • Bygget seks terskler (sammenhengende vannspeil)
 • Laget stamfiskanlegg i avløpet til Dale kraftverk
 • Lagt kanal i rør, som sikrer vann til gyte- og oppvekstområdene
 • Innført minstevannføring

Dale kraftverk

Dale kraftverk er en spennende kombinasjon av historie og fremtid.

 • Bygget i 1927
 • Årlig produksjon: 694 GWh
 • Strøm til ca. 43 000 husholdninger

Kraftstasjon i fjellet har overtatt produksjonen

Vannkraftpionerene stod overfor en omfattende og krevende oppgave da de startet byggingen av Dale kraftverk sommeren 1921. Første etappe var arbeidet med Storefossdammen, som er inntaksmagasinet til Dale kraftverk. I 1927 kunne kraftverket starte produksjonen av vannkraft som ble svært viktig for å bygge industri på Vestlandet.

Gjennom årene ble det totalt installert seks aggregater, der det siste kom i drift i 1951. Fra 1987 til 1990 bygget vi en helt ny kraftstasjon inne i fjellet på Dale. Fire av aggregatene i den gamle stasjonen ble pensjonert og avløst av ett nytt aggregat. I 2007 kom aggregat nummer to på plass i det nye kraftverket, og da var det ikke lenger behov for å fortsette driften i det gamle kraftverket.

Testlab for ny teknologi

Sammen med ulike teknologileverandører har vi etablert en testlab inne i fjellet i Dale kraftverk. Der prøver vi ut nye sensorer, kamera og annen teknologi før det blir tatt i bruk i de andre kraftverkene.

Ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi gjennomføre tilsyn av et kraftverk uten å gå fysisk inn i kraftverket. Ny teknologi gir oss bedre data om tilstanden i anleggene våre. Til og med lyden fra en turbin kan bli digitalisert og fremstilt i et lydbilde for å avdekke mulige feil. Det gir medarbeiderne våre en tryggere arbeidsdag, og vi kan drive mer effektivt enn før.

KraftverkDale
KommuneVaksdal
Nedslagsfelt248,6 km2
Tilsig680 mill m3
Driftstunnel, lengde2,18 km
Driftstunnel, tverrsnitt45 m2
Fallhøyde375 m
Ytelse146 MW
Turbin2 francis
Midlere årsproduksjon694 GWh
Ferdig utbygd1927/1951/1990/2007
Interiøret til Dale kraftverk
Maskinsalen i Dale kraftverk

Fosse kraftverk

I Fosse kraftverk har vi økt produksjonen betydelig ved å gjøre vanntunnelen større.

 • Bygget i 1954
 • Årlig produksjon: 143 GWh
 • Strøm til ca. 9000 husholdninger

Større produksjon uten nye miljøinngrep

Fosse kraftverk ligger ca. fem kilometer ovenfor Dale i Bergsdalen. Inngangen og atkomsttunnelen til kraftverket ligger like ved veien. Fra inngangen og inn til maskinsalen er det 120 meter. Kraftverket utnytter fallet på 99 meter fra Bergevatnet.

Etter andre verdenskrig startet vi arbeidet for å utnytte fallene fra Hamlagrøvatnet til Storefossen i kraftverkene Fosse og Kaldestad.

I 1989 utvidet vi driftstunnelen til Fosse, og tverrsnittet på tunnelen økte fra 19 til 39 kvadratmeter. Resultat: Falltapet ble redusert som igjen ga en produksjonsøkning på hele 22 GWh, en stor økning i produksjonen uten nye miljøinngrep. Økningen alene er nok til å dekke strømforbruket til nesten 1400 husstander.

KraftverkFosse
KommuneVaksdal
Nedslagsfelt207,9 km2
Tilsig560 mill m3
Driftstunnel, lengde5,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt39 m2
Fallhøyde99 m
Ytelse25 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon143 GWh
Ferdig utbygd1954
Fosse kraftverk på en solskinnsdag
Fosse kraftverk

Kaldestad kraftverk

Kaldestad kraftverk er det nyeste og minste av kraftverkene våre i Bergsdalen. Det var det første kraftverket vårt som ble planlagt for fjernstyring.

 • Bygget i 1964
 • Årlig produksjon: 91 GWh
 • Strøm til ca. 6000 husholdninger

Unngår nedtapping om sommeren

Hovedmagasinene til Kaldestad kraftverk er Torfinnsvatnet og Hamlagrøvatnet øverst oppe i Bergsdalen.

Konsesjonsvilkårene sier at vi skal stanse produksjonen i kraftverket og tappingen fra Hamlagrøvatnet om våren og sommeren for å unngå lav magasinfylling. Tilsiget og nedbøren i denne perioden skal gå med til å fylle Hamlagrøvatnet opp igjen.

Kaldestad, som ble satt i produksjon i 1964, var den første stasjonen som ble planlagt for fjernstyring. Den gangen ble stasjonen styrt fra driftssentralen i Dale kraftverk. I dag er det driftssentralen vår i Bergen som står for den daglige produksjonsstyringen av Kaldestad og de andre kraftverkene våre.

KraftverkKaldestad
KommuneVaksdal
Nedslagsfelt164,3 km2
Tilsig436,3 mill m3
Driftstunnel, lengde5,5 km
Driftstunnel, tverrsnitt25 m2
Fallhøyde83 m
Ytelse24 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon91 GWh
Ferdig utbygd1964
Kaldestad kraftverk på vinterstid
Kaldestad kraftverk

Kart over vassdraget

Kart over Bergsdalsvassdraget

Kart over Bergsdalsvassdraget