Eksingedals- og Teigdals-vassdraget

I Eksingedals- og Teigdalsvassdraget finner du det som var verdens lengste vanntunnel da den ble bygget.

I Eksingedals- og Teigdalsvassdraget ligger Evanger kraftverk, som er det største kraftverket vi har. Produksjonen i dette kraftverket alene er nok til å dekke strømforbruket til mer enn 80 000 husholdninger.

Vi har bygd en rekke terskler i vassdragene for å holde oppe vannspeilet og kompensere for den reduserte vannføringen. Tersklene bedrer også oppvekstsvilkårene for fiskeyngelen.

I elven Ekso har vi bygget en fisketrapp i Raufossen for å utvide lakseførende strekning og åpne opp for gode gyte- og oppvekstområder.

Våre tre kraftverk i Eksingedals- og Teigdalsvassdraget produserer 1710 GWh hvert år, like mye som strømforbruket til 107 000 husstander.

Kraftverk i vassdraget