Eviny er uenig i ESA-vedtak om drift og vedlikehold av veilys

Publisert 24. august 2022

ESA har konkludert med at Bergen kommune har brutt EØS-lovgivningen ved å betale for mye til Eviny i drift, vedlikehold og kapitalkostnader av veilys. - Eviny er ikke enig i grunnlaget for ESA-vedtaket og mener det ikke foreligger overkompensasjon for veilystjenester levert til Bergen kommune, sier kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim i Eviny.

Veilys

Eviny er ikke direkte part i saken mellom norske myndigheter og ESA, men vedtaket i ESA vil kunne ha konsekvenser for noen av våre selskap.

– Det vi gjør nå er å innhente alle fakta i saken for å vurdere grunnlaget for vedtaket og hvordan vi skal håndtere saken videre, sier kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim.

I ESA-vedtaket står det at selskap i Eviny har blitt overkompensert for drift, vedlikehold og kapitalkostnader av gatelys langs kommunale veier i Bergen, og at denne overkompensasjonen ikke er i tråd med EØS-avtalen.

Ikke overkompensasjon

– Eviny mener at det ikke foreligger overkompensasjon for veilystjenester levert til Bergen kommune. ESA har blant annet basert avgjørelsen på KOSTRA-tall kommunene har rapportert til SSB. Eviny mener at KOSTRA-tall ikke er tilstrekkelig standardisert og kvalitetssikret til å brukes slik. Det er også store variasjoner mellom kommuner når det gjelder hvilke tjenester som inngår i avtale om veilystjenester, sier Austrheim.

Eviny og Bergen kommune har lenge jobbet for at Bergen kommune skal overta eierskapet til veilysene og at alle tjenester skal konkurranseutsettes, i tråd med bakgrunnen for ESA-vedtaket. Det er ventet at denne saken kommer til politisk behandling i Bergen kommune i høst.

Eviny har vunnet andre priskonkurranser

Samtidig er det slik at Eviny har vunnet en offentlig anbudskonkurranse om drift og vedlikehold av andre veilys eid av Bergen kommune. I den konkurranseutsatte avtalen betaler Bergen kommune mer for drift og vedlikehold per veilys.

– Det viser at saken er kompleks og at det er vanskelig å si eksakt hva som er prisen for drift og vedlikehold av veilys, sier Austrheim.

Eviny har dialog med Bergen kommune om innholdet i ESA-vedtaket og styret i Eviny er også orientert om saken.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler