Eviny gir 300 000 kroner til havvindforskning ved UiB

Publisert 21. september 2022

Eviny og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått en samarbeidsavtale om forskning på havvind. Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men kan bli forlenget.

To menn foran en trapp som leder opp til en stor bygning i bakgrunnen.
Arne Andreas Riisnes (t.v.), prosjektleder for havvind i Eviny, og Cristian Guillermo Gebhardt ved Bergen Offshore Wind Centre ser stor nytte av samarbeidet om forskning på havvind.Foto: Odd Mehus

UiB har markert seg sterkt på havvindforskning de siste årene. Sentralt i dette står Bergen Offshore Wind Centre (BOW) som ble etablert i 2018 for å koordinere, utvikle og styrke forskning og utdanning innen havvindkraft ved UiB.

Stor nytte for hele regionen

– Samarbeidsavtalen med Eviny vil styrke forskning- og utdanningskapasiteten ved UiB, til nytte for hele regionen, sier Finn Gunnar Nielsen, professor og direktør ved BOW.

Avtalen sier at UiB skal få et engangsbeløp på 250 000 kroner fra Eviny. Beløpet skal benyttes til havvindforskning ved UiB og til videreutvikling av BOW. I tillegg skal Eviny stille med personell og kompetanse til UiB til en verdi av 50 000 kroner.

UiB skal bidra med ressurser og forskerkompetanse til forskning og oppdragsforskning innen havvind, i tillegg til utdanning av kandidater med relevant kompetanse innen havvind.

Flere får relevant kunnskap om havvind

– Et samarbeid med UiB vil styrke vår egen kompetanse og gi oss muligheter til å rekruttere nyutdannede kandidater med relevant kunnskap innen havvind, sier Olav Osvoll, konserndirektør for Fornybar i Eviny.

Avtalen gjelder for ett år, men både UiB og Eviny har en intensjon om at samarbeidet skal videreføres.

Eviny satser på havvind

Eviny har i dag en stor vannkraftproduksjon fra 39 kraftverk. Fremover vil Eviny også satse på energiproduksjon fra havvind. Sammen med Shell og Lyse planlegger Eviny å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

De tre selskapene etablerte i 2021 et langsiktig, industrielt partnerskap med en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Målet er å bidra til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftig industri i Norge.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler