Kraftkontrakter løfter resultatet for Eviny i første kvartal

Publisert 11. mai 2023

Resultatet for Eviny i årets første kvartal er 1.909 millioner kroner, som er 1.817 millioner høyere enn samme kvartal i 2022. Hovedårsaken er positive verdiendringer på kraftkontrakter. Det underliggende resultatet er imidlertid svekket fra i fjor.

Demning med vann og trær i høstfarger. To personer står på demningen.
Kraftprisene har gått betydelig ned fra de høyeste nivåene i fjor. I forhold til normalnivået er det likevel fortsatt relativt høye priser. Bildet viser Storefossen i Vaksdal kommune.Foto: Helge Hansen - Eviny

Underliggende resultat (justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter) har gått ned fra 896 millioner til 585 millioner kroner. Det kan blant annet forklares med redusert kraftpris, økt grunnrenteskatt og en ny avgift på kraftproduksjon.

– En reduksjon på over 300 millioner kroner i underliggende resultat viser hvor sårbare vi er for fall i kraftprisene, og vi må ta høyde for at prisene på sikt kan normaliseres til et lavere nivå. Fornybar kraftproduksjon står for hele 96 prosent av kvartalsresultatet vårt. Vi har mange andre selskaper i Eviny-konsernet som trenger et løft i inntjening, og vi er derfor nødt til å gjøre grep fremover for å styrke konkurransekraften, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Stort investeringsbehov gjør omstilling nødvendig

Dette er det første kvartalsresultatet Fresvik legger frem i Eviny. Den nye konsernsjefen er utålmodig og ønsker et høyere tempo for å få ned klimagassutslippene i Norge. I dette ligger det også store forretningsmuligheter som Eviny skal utnytte.

– Eviny skal være en drivkraft i det grønne skiftet. Vi ønsker å sette fart på overgangen til nullutslippssamfunnet. Det krever store investeringer i økt produksjon av fornybar energi, mer nett og økt tempo i elektrifiseringen, sier Fresvik.

Det gode kvartalsresultatet blir lagt fram tre dager etter at det ble kjent at Eviny skal kutte 250 millioner kroner i stabs- og støtteressurser. En reduksjon på netto 100 årsverk.

– Vi står foran et betydelig investeringsbehov for å levere på det samfunnsoppdraget vi har, og flere av Evinys forretningsområder møter økt konkurranse fra virksomheter med lavere driftskostnader. Derfor må vi nå i gode tider omstille oss for å sikre at vi er konkurransedyktige fremover. Eviny har et stort ansvar for å bidra til det taktskiftet Vestlandet og Norge trenger, sier konsernsjefen.

Kraftprisene har gått ned fra 2022

Kraftprisene har gått betydelig ned fra de høyeste nivåene i fjor. I forhold til normalnivået er det likevel fortsatt relativt høye priser, og det skyldes særlig prisene på gass og CO2. Områdeprisen i NO5 (Vest-Norge) var 108 euro/MWh i første kvartal 2023, sammenlignet med 151 euro/MWh i første kvartal 2022. Vannkraftproduksjonen i kvartalet ble 2,0 TWh som er en reduksjon på 0,2 TWh fra 2022.

Magasinfyllingen for alle norske kraftmagasin var 34 prosent ved utgangen av første kvartal. Dette er 2 prosentpoeng under mediannivået for uke 13. Magasinfyllingen i NO5 var 28 prosent ved utgangen av første kvartal, som var 1 prosentpoeng over mediannivået i utfallsrommet fra 2003 til 2022.

Prissikring bidro positivt til resultatet

Totalt resultatbidrag fra kraft- og valutakontrakter (sikring og trading, urealisert og realisert) var positivt med 1,3 milliarder kroner i første kvartal 2023. Tilsvarende bidrag samme kvartal i 2022 var minus 1,3 milliarder kroner.

Eviny har en strategi for prissikring av kraftproduksjonen. En begrenset del av forventet kraftproduksjon blir solgt på forhånd for å jevne ut effekten av prissvingninger på underliggende resultat.

Les delårsrapporten for 1. kvartal 2023(pdf, 1,21 MB) (fil lastes ned)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler