Lokal energi gir flere arbeidsplasser i Lyseparken

Publisert 20. september 2023

Bjørnafjorden Utviklingsselskap (BUS) er klar for å ta imot de første industribedriftene i Lyseparken. Kapasiteten i strømnettet er begrenset, og halvparten av energibehovet skal dekkes med lokal energiproduksjon. For å få dette til går BUS sammen med Eviny for å etablere et felles selskap for sol og termisk energi.

Tre menn på et planert industriområde som skal bli en næringspark
Energisamarbeidet i Lyseparken gir rom for mange flere arbeidsplasser i Bjørnafjorden kommune i Vestland. F.v. administrerende direktør Øystein Haaland i Eviny Termo, daglig leder Alf Sognefest i Bjørnafjorden Utviklingsselskap og konserndirektør Øystein Fossen Thorud i Eviny.Foto: Jarle Hodne, Eviny

– Lokale energiløsninger kan gi oss en doblet kapasitet for industriområdet. Vi får plass til mange flere arbeidsplasser enn om vi bare skulle basert oss på strøm fra nettet. Lokalprodusert og rimelig energi vil dessuten bidra til å gjøre bedriftene i Lyseparken mer konkurransedyktige, sier Alf Sognefest, daglig leder i BUS.

– Vi samarbeider med Eviny fordi selskapet har viktig kompetanse på denne type energiløsninger, og de kan tilføre oss konkurransekraft og ressurser både på kort og lang sikt, tilføyer Sognefest.

Vil vise vei for hele Norge

BUS skal på vegne av Bjørnafjorden kommune i Vestland utvikle Lyseparken til Norges mest framtidsrettede energi- og teknologipark og næringsområde. Området vil særlig legge vekt på klimavennlig og bærekraftig bruk av lokale energiressurser, samt sirkulær økonomi.

Han anslår at rundt 40 bedrifter vil etablere seg i Lyseparken i første omgang. Det totale antallet vil være avhengig av størrelsen på hver enkelt bedrift. Byggevirksomheten vil etter gjeldende planer starte våren 2024.

– Det vil være ulike typer produksjons- og logistikkbedrifter. Totalt snakker vi om flere hundre arbeidsplasser, sier Sognefest.

Tre muntre menn som sitter ved et bord og skriver under en avtale.
God stemning da avtalen om å etablere Lyseparken Energi Holding ble underskrevet. F.v. Dag Jarle Aksnes, Øystein Haaland og Alf Sognefest.Foto: Jarle Hodne, Eviny

Skal utnytte spillvarme

Lyseparken har tilgang på 20 MW fra BKK. I tillegg legger energikonseptet for Lyseparken opp til en kapasitet på 20 MW fra lokal energiproduksjon gjennom sol og termisk energi.

– Dette er en ny måte å bygge ut næringsareal på. Vi legger opp til en industriell symbiose der spillvarme fra en aktør kan utnyttes av andre. Alle aktørene i Lyseparken vil være tilknyttet en termisk løsning, og alle vil ha solceller på taket, sier Kjell Svellingen, prosjekt- og forretningsutvikler i Eviny.

Lyseparken Energi skal bygge og drifte infrastrukturen for de lokale energiløsningene. For å legge til rette på en god måte skal alle aktører melde inn sitt eget energiforbruk og behov før de etablerer seg i parken.

Avlaster nettet

Norge er på vei mot et kraftunderskudd og har stort behov for å bygge mer fornybar energi. For Eviny er lokal energi en del av løsningen.

– Som et av Norges største fornybarselskap har vi et ansvar for å bidra til økt tempo i utbygging av ny fornybar energi. I Lyseparken legger vi til rette for en kollektiv lokal, fornybar energiløsning som frigjør kapasitet i nettet og bidrar til å skape flere arbeidsplasser i dette området, sier konserndirektør Øystein Fossen Thorud i Eviny.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler